Εντός του 2021 η πρόσληψη 4000 νοσηλευτών μέσω ΑΣΕΠ

Εντός του 2021 η πρόσληψη 4000 νοσηλευτών μέσω ΑΣΕΠ

Τέσσερις χιλιάδες (4.000) μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών

 

Συγκεκριμένα οι υπουργοί υγείας και εσωτερικών με κοινή δήλωση (17.5.2021) ανέφεραν ότι όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, η Κυβέρνηση προχωρά στην περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) με τέσσερις χιλιάδες (4.000) μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών, πρωτίστως από όσους υπηρέτησαν ως επικουρικοί στην πανδημία.

Οι νοσηλευτές αυτοί θα προσληφθούν με διαδικασίες ΑΣΕΠ, μέσω διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί εντός του τρέχοντος έτους 2021 και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο 2021

Ειδικά για τους νοσηλευτές που υπηρέτησαν ως επικουρικοί στην πανδημία, θα προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση