ΕΟΠΥΥ. Απόδοση δαπάνης μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων

eopyyΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΞ7Μ
ΕΟΠΥΥ

ΜΑΡΟΥΣΙ 11 / 12 /2013

Αρ. Πρωτ.: οικ. 39690

ΘΕΜΑ : «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ»

ΣΧΕΤ. : Η αρ. 856/146/14 – 11 – 2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Με το αρ. πρωτ. 53244/ 28 – 12 – 2012 έγγραφό μας είχαμε ορίσει τον τρόπο και την διαδικασία για την απόδοση δαπάνης μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων των περιοχών του εντάσσονται στην Νομαρχιακή ζώνη Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

Επίσης είχαμε αναφέρει ότι ο αριθμός των αιμοκαθάρσεων στους χρόνια πάσχοντες είναι τρεις (3) συνεδρίες εβδομαδιαίως και κατά κανόνα δεν μπορεί να ξεπερνά τις δεκατρείς (13) ανά μήνα, ενώ οι ασθενείς που υποβάλλονται σε δύο (2) ή τέσσερις (4) συνεδρίες αιμοκάθαρσης εβδομαδιαίως αποτελούν σπάνιες περιπτώσεις.

Με το παρόν έγγραφο και ύστερα από την αρ. 856/146/14 – 11 – 2013 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :

1) την απόδοση δαπάνης των προβλεπόμενων πάγιων ποσών των 230 € και 220 € μηνιαία, για τους αιμοκαθαρόμενους – κατοίκους της περιφέρειας των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και

2) την απόδοση δαπάνης εξ ολοκλήρου των προβλεπόμενων πάγιων ποσών για όλους τους αιμοκαθαρόμενους της χώρας με την προϋπόθεση να πραγματοποιούνται τρεις συνεδρίες αιμοκάθαρσης εβδομαδιαίως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ