ΕΟΠΥΥ. Έλεγχος ισχύος όλων των Βιβλιαρίων Υγείας ηλεκτρονικά

EΟΠΥΥ
Μαρούσι 25/2/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3Β/Φ11/3/2919

ΘΕΜΑ: «Πιστοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ».
Σχετ: το υπ. αριθμ. πρωτ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/3/20943/8.1.2015 έγγραφο ΟΑΕΕ

Με την υπ. αρ. οικ.11810/179/Φ80353/20.6.2014 (ΦΕΚ 1635/τ.Β) Υπουργική Απόφαση καταργήθηκε η χειρόγραφη θεώρηση και η αποστολή αυτοκόλλητης ετικέτας των βιβλιαρίων ασθενείας όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και η πιστοποίηση της ασφαλιστικής ικανότητας γίνεται πλέον μέσω του συστήματος «ΑΤΛΑΣ».

Δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ έχουν όλοι οι πάροχοι υγείας (ιατροίφαρμακοποιοί, εργαστήρια, νοσοκομεία).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΗΓΑΤΟΣ

————
EΟΠΥΥ
Μαρούσι 5/3/2015
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος (ΑΤΛΑΣ), σας υπενθυμίζουμε, ότι υπάρχει διαθέσιμη εφαρμογή στο site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr/Εφαρμογές/Ασφαλιστική Ικανότητα), μέσω της οποίας οι συμβεβλημένοι γιατροί και πάροχοι υγείας, έχουν υποχρέωση να ελέγχουν ηλεκτρονικά την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, πριν από την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας

Μέσω της εφαρμογής, ελέγχεται η ασφαλιστική ικανότητα για τα άμεσα και έμμεσα μέλη (με υποχρεωτική αναφορά στο άμεσο μέλος), σε συγκεκριμένη ημερομηνία, με ενημέρωση του ενδιαφερόμενου, ως προς τη διάρκεια ισχύος της ικανότητας, βάση του ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου.

Επιπλέον, μόνο για το έμμεσο μέλος ασφαλισμένου, όταν δεν διαθέτει ατομικό Αριθμό Μητρώου /ΑΜΑ, δηλαδή δεν έχει απογραφεί, η εφαρμογή σας ενημερώνει, ότι παραμένει η υποχρέωση ελέγχου του ατομικού και του οικογενειακού Βιβλιαρίου Υγείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ