ΕΟΠΥΥ. Εξυπηρέτηση συνταξιούχων ΟΑΕΕ με βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ

ΕΟΠΥΥ
Μαρούσι 29.08.2014
Αρ. Πρωτ.: οικ.30815

Θέμα « Εξυπηρέτηση Συνταξιούχων ΟΑΕΕ με βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ »

Προς αντιμετώπιση του ανακύψαντος προβλήματος που άπτεται της εξυπηρέτησης των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, οι οποίοι ενώ έχουν ασφαλιστική ικανότητα από τον ΟΑΕΕ, κατέχουν βιβλιάρια ασφάλισης ΙΚΑ, διευκρινίζονται ανά περίπτωση τα εξής:

1. Ο συνταξιούχος ο οποίος δεν έχει προστατευόμενα μέλη, θα εξακολουθήσει να εξυπηρετείται για την απόδοση παροχών σε είδος, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (χωρίς καμιά διαφοροποίηση στην υφιστάμενη διαδικασία ).

2. Για τη χορήγηση από τον Οργανισμό παροχών σε είδος στους συνταξιούχους ΟΑΕΕ των κατηγοριών α) θανάτου β) γήρατος ή αναπηρίας που έχουν προστατευόμενα μέλη γ) προστατευόμενα μέλη της περίπτωσης (β), τόσο οι Περιφερειακές  Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, όσο και οι συμβεβλημένοι προμηθευτές υγείας του ΕΟΠΥΥ, υποχρεούνται να ελέγχουν την τεθείσα από τον ΟΑΕΕ σφραγίδα, σε λευκή σελίδα του βιβλιάριου ασθενείας ΙΚΑ, σύμφωνα με την ΓΕΝΔΙΠΑΡ/249/1142650/25/08/2014 εγκύκλιο του ΟΑΕΕ.

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι :

Ασφαλισμένος με βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ, το οποίο φέρει σφραγίδα ΟΑΕΕ, θα εξυπηρετείται ως ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ και για την ταυτοποίησή του θα χρησιμοποιείται ο ΑΜΚΑ και όχι τα στοιχεία του ΙΚΑ που αναφέρονται στο βιβλιάριο του.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κοντός