ΕΟΠΥΥ. Ιατρικές γνωματεύσεις νεφροπαθών

eopyyΕΟΠΥΥ
ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΞ7Μ-ΜΜΜ
Αθήνα, 26-02-2014
Αρ.πρωτ.: οικ. 8436

ΘΕΜΑ : «Ιατρικές γνωματεύσεις νεφροπαθών»

Σας διευκρινίζουμε ότι η ένταξη των νεφροπαθών ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ σε πρόγραμμα τακτικής αιμοκάθαρσης σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ή Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης γίνεται με την έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης , υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται.

Οι ανωτέρω ιατρικές γνωματεύσεις εκδίδονται από πιστοποιημένους στην ΗΔΙΚΑ νεφρολόγους κρατικών νοσοκομείων ή επιστημονικών υπευθύνων ΜΤΝ και ΜΧΑ ή ιδιώτες νεφρολόγους.

Ως εκ τούτου δεν απαιτούνται ανανεώσεις ιατρικών γνωματεύσεων των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών (ΑΥΕ), καθώς οι εκδοθείσες και ισχύουσες αποφάσεις ΑΥΕ θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να αντικατασταθούν από τη συνημμένη ιατρική γνωμάτευση με ευθύνη των ανωτέρω νεφρολόγων, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα παθολογική κατάσταση του ασθενή και προκειμένου να πιστοποιηθεί η ιατρική αναγκαιότητα.

Όλες οι μονάδες νεφρού (ΜΤΝ – ΜΧ Α) υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρμόδιες ΠΕ.ΔΙ. τις συγκεντρωτικές καταστάσεις με συνημμένη την παρούσα ιατρική γνωμάτευση για κάθε αιμοκαθαιρούμενο ασθενή.

Επισημαίνουμε ότι η ιατρική γνωμάτευση είναι σύμφωνη με τα άρθρα του Ν .3418/2005 .

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ

Ιωάννης Βαφειάδης