Παραχώρηση χώρων του Μουσείου Ακρόπολης για τη φιλοξενία εκδηλώσεων

Προϋποθέσεις και όροι παραχώρησης χώρων του Μουσείου Ακρόπολης για τη φιλοξενία εκδηλώσεων