ΕΟΠΥΥ. Νέα διαδικασία για είδη πρόσθετης περίθαλψης

Νέα διαδικασία υποβολής δαπανών ασφαλισμένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ από 01/01/2017 – Τρόπος αναζήτησης δαπανών για παροχές ασθενείας σε είδος που χορηγούνται σε ασφαλισμένους Ευρωπαϊκών Φορέων

Σχετικά: Οι αρ. πρωτ. 437/03-01-2017 και ΔΒ3Α/οικ.4362/03-02-2017 ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη νέα διαδικασία υποβολής αιτημάτων των ασφαλισμένων για απόδοση αποζημιώσεων για είδη παροχών.

Κατόπιν των ως άνω σχετικών ανακοινώσεων του Οργανισμού για τη νέα διαδικασία υποβολής αιτημάτων των ασφαλισμένων για απόδοση αποζημιώσεων για είδη παροχών από 01-01-2017 και μεγάλου αριθμού ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας τόσο από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού όσο και από ασφαλισμένους Ευρωπαϊκών Φορέων και προκειμένου να είναι εφικτή η αναζήτηση της δαπάνης που προκαλείται από τους Ευρωπαϊκούς Φορείς, σας ενημερώνουμε για τα θέματα αυτά με την παρακάτω εγκύκλιο:

ΕγκύκλιοςΝέα διαδικασία υποβολής δαπανών ασφαλισμένων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ από 01/01/2017 – Τρόπος αναζήτησης δαπανών για παροχές ασθενείας σε είδος που χορηγούνται σε ασφαλισμένους Ευρωπαϊκών Φορέων

– – – – –
Ενημέρωση για τη διαδικασία αποζημίωσης υλικών από παρόχους του ΕΟΠΥΥ προς τους Δικαιούχους των παροχών

Με την παρούσα κωδικοποιούνται τα βήματα της νέας διαδικασίας που πρέπει να εφαρμοστεί από τους Δικαιούχους και τους Παρόχους, ώστε να είναι εφικτή η αποζημίωση των υλικών – προϊόντων τους στα πλαίσια της νέας διαδικασίας αποζημίωσης επί τη βάση της σύμβασης

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για Υποβολές συμβεβλημένων παρόχων για είδη πρόσθετης περίθαλψης, Υγειονομικού Υλικού, Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Συμπληρώματων Ειδικής Διατροφής

 • Αναπνευστικά Είδη
 • Ορθοπεδικά
 • Ακουστικά Βαρηκοΐας
 • Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής
 • Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, ενδεικτικά αναφέρονται τα:
 • Επιθέματα
 • Υλικά αποσιδήρωσης
 • Οστομικά Υλικά
 • Καθετήρες
 • Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη
 • Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό κ.α. (παροχές ΕΚΠΥ)

Για όσα παραπεμπτικά και γνωματεύσεις εκδοθούν από 1 Φεβρουαρίου 2017 και μετά, η υποβολή των δαπανών των ανωτέρω κατηγοριών θα διενεργείται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών υποβολών μόνο από τους συμβεβλημένους πάροχους και όχι από τους ασφαλισμένους.