ΕΟΠΥΥ. Παραμονή των βιβλιαρίων Ασφαλισμένων Σε Ιδιωτικές Κλινικές

ΕΟΠΥΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ&ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεοφάνης Ρηγάτος
Tαχ. Δ/νση:Kηφισίας 39, Τ.Κ.15123 Μαρούσι
ΤΗΛ. 210 6871776-FAX: 210 6871795
E-mail:[email protected]
Μαρούσι, 18.11.2013
Αρ. πρωτ: 34462

Θέμα: Οδηγίες σχετικά με την παραμονή των βιβλιαρίων Ασφαλισμένων Σε Ιδιωτικές Κλινικές

Με αφορμή παρατηρήσεις που προέκυψαν από ελέγχους σε Ιδιωτικές Κλινικές και διαπίστωση παραμονής επί μακρόν των βιβλιαρίων ασφαλισμένων στις Κλινικές, μετά την έξοδό τους από αυτές , θα θέλαμε να σας εφιστήσουμε την προσοχή στο ότι:

H Ιδιωτική Κλινική είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει αυθημερόν (ημερομηνία εξόδου) στον ασθενή το ασφαλιστικό του βιβλιάριο, το οποίο θα έχει ενημερωθεί για την νοσηλεία του, συνοδευόμενο με αντίγραφο του εξιτηρίου.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η παρακράτηση βιβλιαρίων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ από την Ιδιωτική Κλινική.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Θ. ΡΗΓΑΤΟΣ