ΕΟΠΥΥ. Δωρεάν οδοντιατρική φροντίδα σε όλα τα παιδιά

ΕΟΠΥΥ. Δωρεάν οδοντιατρική φροντίδα σε όλα τα παιδιά

Εφαρμογή από τον ΕΟΠΥΥ δράσης προληπτικής και θεραπευτικής οδοντιατρικής φροντίδας παιδιώνΜε τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο –Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις-, θεσμοθετείται η προληπτική και θεραπευτική οδοντιατρική φροντίδα παιδιών από τον ΕΟΠΥΥ, πέραν αυτής που παρέχεται από τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δημόσιες μονάδες

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη (άρθρο 68 παράγραφος 4 του νόμου 4603/2019), «με υπουργική απόφαση καθορίζονται μεταξύ άλλων ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, το ύψος της αποζημίωσης για κάθε πράξη, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου της περιοχής και προβλέπεται υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και της «Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας», στην οποία ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της δράσης

Ωφελούμενοι ορίζονται τα παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, που διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους ικανότητα.

Η δράση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην διάταξη, περιλαμβάνει οδοντιατρικό έλεγχο και οδηγίες στοματικής υγιεινής, καθαρισμό και φθορίωση και, με βάση τις ανάγκες, προληπτικές εμφράξεις (sealants), εξαγωγές νεογιλών και σφραγίσματα σε δόντια με τερηδόνα.

Το μέτρο αυτό στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών περίπου 800.000 παιδιών στην Ελλάδα, ενώ περαιτέρω υπάρχει πρόθεση να επεκταθεί και στους ενήλικες

Όλες οι πράξεις θα παρέχονται υποχρεωτικά από οδοντίατρο εγγεγραμμένο σε Οδοντιατρικό Σύλλογο, Μέλος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, σε χώρο Οδοντιατρείου με νόμιμη άδεια λειτουργίας
Νόμος 4603/2019 – ΦΕΚ Τεύχος Α 48/14.03.2019
Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις

Άρθρο 68 παράγραφος 4

4. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) παρέχει προληπτική ή και θεραπευτική οδοντιατρική φροντίδα σε ανήλικο πληθυσμό, πλέον της οδοντιατρικής φροντίδας που προσφέρεται από τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δημόσιες μονάδες.

Δικαιούχοι της παροχής οδοντιατρικής φροντίδας της παρούσας, ορίζονται όσοι διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ηλικίας έξι (6) έως δώδεκα (12) ετών, ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους ικανότητα.

Η προληπτική ή και θεραπευτική οδοντιατρική φροντίδα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πράξεις:

α) οδοντιατρικός έλεγχος και οδηγίες στοματικής υγιεινής,

β) αποτρύγωση και φθορίωση,

γ) με βάση τις ανάγκες, προληπτικές εμφράξεις (sealants), εξαγωγές νεογιλών και εμφράξεις σε δόντια με τερηδόνα.

Οι ανωτέρω πράξεις διενεργούνται από οδοντιάτρους, εγγεγραμμένους σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Χώρας, μέλος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες οδοντιατρικής σε οδοντιατρείο με νόμιμη άδεια λειτουργίας, που υπάγεται στον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 86.23 που αφορά σε δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι γενικοί όροι, η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, το ύψος της αποζημίωσης για κάθε πράξη, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου της παροχής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Για την αποτελεσματική λειτουργία και ολοκλήρωση της διαδικασίας, μπορεί να υπογραφεί ανάμεσα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία», συμφωνία πλαίσιο, στην οποία περιγράφονται οι υποχρεώσεις των μερών, οι οικονομικοί όροι, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναλαμβάνει τη σύνταξη της ανωτέρω συμφωνίας πλαίσιο, καθώς επίσης τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας, έως και την καταβολή της αποζημίωσης στους εκτελούντες τις πράξεις της παρούσας παραγράφου.

Σχετικά:

Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού. Από τη γέννηση έως τα 18 του χρόνια