ΕΟΠΥΥ. Μέχρι πότε δεν χρειάζονται θεώρηση οι γνωματεύσεις

ΕΟΠΥΥ. Μέχρι πότε δεν χρειάζονται θεώρηση οι γνωματεύσεις

Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων ΕΟΠΥΥ από ελεγκτή ιατρό

ΕΟΠΥΥ

Μαρούσι, 13/05/2020

ΔΒ3Ε/427/οικ.12459

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με παράταση προθεσμίας της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του ΕΚΠΥ από ελεγκτή ιατρό»

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ αρ.ΕΑΛΕ/Γ.Π.28304 (ΦΕΚ 1774/Β΄/9-5- 2020) υπουργική απόφαση παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ, ΦΕΚ 4898/Β΄/2018) όπως ισχύει, έως την 30 Ιουνίου 2020. 

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 28304 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1774/09.05.2020
Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ από ελεγκτή ιατρό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ – Κ.Υ.Α. με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018, Β’ 4898), όπως ισχύει, έως την 30 Ιουνίου 2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως