Επαναληπτικές εκλογές 2019. ΓΓΠΣ. Πληρωμή δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων

Επαναληπτικές εκλογές 2019. ΓΓΠΣ. Πληρωμή δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων

ΓΓΠΣ (gsis.gr) Υπηρεσίες Πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής ΑποζημίωσηςΓια τις Επαναληπτικές Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 2 Ιουνίου 2019 η πληρωμή των δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων θα γίνει μέσω της ίδιας εφαρμογής της ΓΓΠΣ που έχει ενεργοποιηθεί για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές και εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019

Συγκεκριμένα:

Επαναληπτικές Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019

Πρόσβαση στην Υπηρεσία

Η καταχώρηση των Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και Διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής, θα γίνει ηλεκτρονικά με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογή καταχώρησης.

Η ηλεκτρονική αίτηση πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης θα υποβληθεί από όλους τους δικαιούχους μέσω της εφαρμογή πληρωμής.

Η χρήση της εφαρμογής καταχώρησης και της εφαρμογής πληρωμής  θα γίνεται μόνο από πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet.

 

Ενέργειες Δικαστικών Αντιπροσώπων:

  • Όλοι οι Τακτικοί Δικαστικοί Αντιπρόσωποι θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή καταχώρησης, προκειμένου να δηλώσουν και να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία των Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και των διερμηνέων της Τουρκικής γλώσσας.
  • Οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι εντός Νομού θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή πληρωμής για δήλωση του IΒAN τους

Ενέργειες Γραμματέων Εφορευτικής επιτροπής και Διερμηνέων Τουρκικής γλώσσας:

Θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή πληρωμής με την προϋπόθεση ότι ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος έχει ήδη συμπληρώσει και οριστικοποιήσει τα στοιχεία τους στην  εφαρμογή καταχώρησης.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνουν σχετικά με τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και επαναληπτικές εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019 και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία πληρωμής της Ειδικής Αποζημίωσης των διοριζομένων Εφόρων, Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής κ.λ.π., εντός του νομού της έδρας τους που περιγράφεται αναλυτικά από την υπ΄αριθμ. 35305/ 8-5-2019 (ΦΕΚ 1562/Β/8-5-2019) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών

Η χρήση της εφαρμογής καταχώρησης και της αίτησης θα γίνεται μόνο από πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet.

Εκλογές 2019. Καταχώρηση και πληρωμή του δεύτερου γραμματέα

Πως γίνεται η καταχώρηση, από τον δικαστικό αντιπρόσωπο, του δεύτερου γραμματέα στην εφαρμογή της ΓΓΠΣ προκειμένου να πληρωθεί

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας με σχετική εκλογική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Επειδή πολλοί συνάδελφοι αντιμετώπισαν δυσκολίες στην καταχώρηση του δεύτερου γραμματέα της εφορευτικής επιτροπής, παραθέτουμε τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών προς διευκόλυνσή τους.

Όπως μας επισημάνθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, δεν πρέπει να γίνεται οριστική καταχώρηση του πρώτου γραμματέα γιατί το σύστημα κλείνει, αλλά να συνεχίζουν επιλέγοντας την ένδειξη προσθήκη νέας εγγραφής.

Κατόπιν γίνεται εισαγωγή των στοιχείων του δεύτερου γραμματέα και τέλος γίνεται η οριστική υποβολή.

Εκλογές 2019. ΓΓΠΣ. Οδηγίες για την εφαρμογή πληρωμής δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 213 13 33 033

Μετάβαση σε ΓΓΠΣ (gsis.gr) Υπηρεσίες Πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης