Εκλογές 2019. Καταχώρηση και πληρωμή του δεύτερου γραμματέα

Εκλογές 2019. Καταχώρηση και πληρωμή του δεύτερου γραμματέα

Πως γίνεται η καταχώρηση, από τον δικαστικό αντιπρόσωπο, του δεύτερου γραμματέα στην εφαρμογή της ΓΓΠΣ προκειμένου να πληρωθεί

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας με σχετική εκλογική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Επειδή πολλοί συνάδελφοι αντιμετώπισαν δυσκολίες στην καταχώρηση του δεύτερου γραμματέα της εφορευτικής επιτροπής, παραθέτουμε τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών προς διευκόλυνσή τους.

Όπως μας επισημάνθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, δεν πρέπει να γίνεται οριστική καταχώρηση του πρώτου γραμματέα γιατί το σύστημα κλείνει, αλλά να συνεχίζουν επιλέγοντας την ένδειξη προσθήκη νέας εγγραφής.

Κατόπιν γίνεται εισαγωγή των στοιχείων του δεύτερου γραμματέα και τέλος γίνεται η οριστική υποβολή.