Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις μαθημάτων 2016

Αριθμ. Φ.253.2/62767/Α5 – ΦΕΚ B 1063 – 15.04.2016
Καθορισμός οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2016.