Επιδότηση έως 6000 ευρώ για εργασίες προσόψεων κτιρίων Αθήνας

Το Πρόγραμμα ΠΡΟΣΟΨΗ υλοποιείται από την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. και παρέχει κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του Δήμου Αθηναίων για την αποκατάσταση, συντήρηση και αισθητική αναβάθμιση των προσόψεων των κτιρίων.

 

Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και να λάβουν επιδότηση όλα τα ιδιωτικά κτίρια: μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και διατηρητέα ακίνητα.

Λειτουργία Γραμμής HELP DESK 2144062540 της δράσης, καθημερινά 10.00 έως 14.00

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλα τα ιδιωτικά κτίρια εντός των ορίων αρμοδιότητας του δήμου Αθηναίων.

Εξαιρούνται τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, κτίρια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 100% των ανώτατων τιμών του κόστους εργασιών βάσει του ΦΕΚ 1358/Β’/01.08.2007, ενώ το μέγιστο ποσό της επιδότησης είναι 6.000€ ανά κτίριο.

Για τα Διατηρητέα Κτίρια η επιδότηση των εργασιών προσαυξάνεται κατά 35% και η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 7.200€

Η αμοιβή του Μηχανικού – Συμβούλου Έργου επιδοτείται με το ποσό των 400€.

 

Οι επιδοτούμενες εργασίες

Οι εργασίες που επιδοτεί το πρόγραμμα είναι οι εξής:

Επισκευή Όψης Στέγης
Επισκευή και Χρωματισμός Εξωτερικών Κουφωμάτων
Χρωματισμός και Συντήρηση Εξωτερικής Όψης Κτιρίου
Επισκευή Γύψινων, Επιχρισμάτων και Κορωνίδων
Τρίψιμο, Στίλβωση και Επισκευή Ορθομαρμαρώσεων
Μετακίνηση Κλιματιστικών
Απόκρυψη Κλιματιστικών
Μετακίνηση Δορυφορικών Κεραιών
Αποξήλωση Παρανόμων Διαφημιστικών και Επαγγελματικών Πινακίδων

Αντικατάσταση Ατομικών Κεραιών
Φύτευση Δένδρων
Φύτευση Θάμνων

 
 

Στάδια προγράμματος

Τα βήματα διεξαγωγής του προγράμματος

ΒΗΜΑ 1
Επιλογή Μηχανικού: Είτε από το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης είτε Ιδιώτη

Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

ΒΗΜΑ 2
Υποβολή αίτησης στο πληροφοριακό Σύστημα:

https://prosopsi.gr

Άνοιγμα Φακέλου Κτιρίου – Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης – Προμέτρηση – Τεχνική Έκθεση

ΒΗΜΑ 3
Εκτέλεση εργασιών (εφόσον υπάρχει έγκριση της αίτησης)

ΒΗΜΑ 4
Υποβολή απολογιστικών στοιχείων στο πληροφοριακό Σύστημα: Ολοκλήρωση Εργασιών – Επιμέτρηση – Έκθεση Μηχανικού / Ελεγκτή Δόμησης

ΒΗΜΑ 5
Καταβολή Επιδότησης