Η επιδότηση φυσικού αερίου Οκτωβρίου 2022

Η κρατική επιδότηση φυσικού αερίου Οκτωβρίου 2022 στα Οικιακά και  Μη Οικιακά Τιμολόγια

 

Επιδότηση στο φυσικό αέριο στα Οικιακά Τιμολόγια

Η οριζόντια επιδότηση σε οικιακά τιμολόγια και νοικοκυριά θα ανέλθει σε 90 € ευρώ ανά θερμική MWh για όλους τους οικιακούς καταναλωτές και για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης, απορροφώντας πάνω από το 50% της αύξησης.

Το μέτρο αφορά σε 700.000 οικιακούς καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήματος, μεγέθους κατοικίας ή παρόχου.

 

Επιδότηση στο φυσικό αέριο σε Μη Οικιακά Τιμολόγια

Η κρατική επιδότηση του Φυσικού Αερίου σε όλους τους Εμπορικούς Καταναλωτές και στη Βιομηχανία ανεξαρτήτως μεγέθους, τζίρου και αριθμού εργαζομένων, για τον Οκτώβριο, θα φτάσει στα 40 € ευρώ ανά θερμική MWh