Επιτρέπεται η είσοδος ζώων συντροφιάς σε αρχαιολογικούς χώρους

Αριθμ. 75976 – ΦΕΚ τεύχος Β 3320/18.05.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/25/4746 (Β’ 88/2004) υπουργικής απόφασης με θέμα «Πρόσβαση και χρήση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων» (άρθρο 1, παρ. 4) ως προς την απαγόρευση εισόδου ζώων συντροφιάς σε αρχαιολογικούς χώρους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/25/4746 (Β’ 88/2004) υπουργικής απόφασης με θέμα «Πρόσβαση και χρήση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων» (άρθρο 1, παρ. 4) ως προς την απαγόρευση εισόδου ζώων συντροφιάς σε αρχαιολογικούς χώρους, προκειμένου να επιτρέπεται η είσοδος δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε αρχαιολογικούς χώρους, όπως αυτά ορίζονται στον ν. 4830/2021 (Α’ 169), σύμφωνα με τον ακόλουθο κατάλογο:

 

Ο κατάλογος των αρχαιολογικών χώρων

Η είσοδος δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς δίνεται με τους εξής όρους:

1. Το δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς να συνοδεύεται από τον ιδιοκτήτη του με τη χρήση λουριού χειρισμού (όπως ενδεικτικά τύπου σαμαράκι) μήκους μέχρι 1 μ., ή στην αγκαλιά του (σε μάρσιππο).

2. Ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς να φέρει μαζί του τα ανάλογα πιστοποιητικά καλής υγείας και εμβολιασμού του ζώου.

3. Ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς να φέρει μαζί του τα απαραίτητα σύνεργα για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου.

4. Να μην επιτρέπεται η πρόσβαση των ζώων συντροφιάς σε κλειστούς χώρους (π.χ. θολωτοί τάφοι, θαλαμοειδείς τάφοι, σπήλαια), στο εσωτερικό μνημείων (π.χ. κοίλα θεάτρων, αρχαίοι ναοί) καθώς και σε χώρους με ψηφιδωτά δάπεδα και μαρμαροθετήματα, τοιχογραφίες, δάπεδα διαστρωμένα με ευπαθή υλικά.

5. Να τοποθετηθούν εντός των αρχαιολογικών χώρων κάδοι συλλογής περιττωμάτων ζώων.

6. Σε όσους αρχαιολογικούς χώρους επιτρέπεται, σύμφωνα με τον παραπάνω κατάλογο, η τοποθέτηση κλωβών ή οικίσκων για την προσωρινή παραμονή των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, οι εν λόγω υποδομές να υποδειχθούν από τις αρμόδιες Κεντρικές Διευθύνσεις σε συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία.

7. Να επιτρέπεται η είσοδος δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς μεσαίου και μεγάλου μεγέθους στους αρχαιολογικούς χώρους του παραπάνω καταλόγου, μόνον με τη χρήση φιμώτρου.