Εργαζόμενοι στην ιδιοκτησία Ραδιοφωνικών Σταθμών

ΦΕΚ B 3547 – 30.12.2014

Μεταβολή του φορέα του Ραδιοφωνικού Σταθμού με το διακριτικό τίτλο FLASH 96 FM Νομού Αττικής

Μεταβολή του φορέα του Ραδιοφωνικού Σταθμού με το διακριτικό τίτλο BEST RADIO Νομού Αττικής

Μεταβολή του φορέα του Ραδιοφωνικού Σταθμού με το διακριτικό τίτλο STAR FM Νομού Θεσσαλονίκης

Μεταβολή του φορέα του Ραδιοφωνικού Σταθμού με το διακριτικό τίτλο NITRO RADIO 102,5 Νομού
Αττικής

Μεταβολή του φορέα του Ραδιοφωνικού Σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΞΕΝΙΟΣ FM 94,3 FM STEREO, Νομού Αττικής