ΕΤΑΑ – Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ). Ασφαλιστική ικανότητα 2018

ΕΤΑΑ – Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ). Ασφαλιστική ικανότητα 2018

Προκειμένου να ενημερωθείτε για την ασφαλιστική σας ικανότητα για το 2018 συνδεθείτε με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είτε μέσω:

1. www.efka.gov.gr – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ – Ασφαλιστική Ικανότητα με την χρήση των κωδικών του TAXIS και γνώση του ΑΜΚΑ.
2. www.efka.gov.gr – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ-ΕΤΑΑ – πρώην ΤΣΑΥ με την χρήση των κωδικών σας για σύνδεση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πρώην ΤΣΑΥ.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιαδήποτε πρόβλημα ή δεν έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά η ασφαλιστική σας ικανότητα για το 2018 μέχρι σήμερα, επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (πρώην Τομέων Υγειονομικών ΕΤΑΑ), είτε τηλεφωνικά , είτε ηλεκτρονικά μέσω του [email protected], είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την σχετική αίτηση με FAX ή στην Κεντρική Υπηρεσία (2132169403), ή στην Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (2310518101)ή στα περιφερειακά τμήματα και γραφεία πρώην των Τομέων Υγειονομικών, σύμφωνα με το τόπο κατοικίας σας.Σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να καταχωρηθεί η ασφαλιστική σας ικανότητα για το 2018, ηλεκτρονικά στο πρόγραμμα «ΑΤΛΑΣ», προκειμένου να έχετε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη εσείς και τα προστατευόμενα μέλη σας, είναι η πλήρης ενημέρωση του ηλεκτρονικού σας φακέλου και συγκεκριμένα του ιστορικού απασχόλησής σας, καθώς και η πληρωμή των ασφαλιστικών σας εισφορών..

Διευκρινιστικά σας αναφέρουμε ότι η ασφαλιστική σας ικανότητα και συνεπώς η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή σας περίθαλψη για το 2017, ισχύει μέχρι 31-12-2017 και πριν την λήξη της θα πρέπει να ελέγξετε την ηλεκτρονική της καταχώρηση για το επόμενο έτος (2018), προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Για την ασφαλιστική ικανότητα συζύγων που έχουν ασφαλιστεί ως προστατευόμενα μέλη θα πρέπει να αποστείλετε το κοινό εκκαθαριστικό ή Ε1, του φορολογικού έτους 2016 πριν την λήξη του έτους προκειμένου, μετά από τον σχετικό έλεγχο , να καταχωρηθεί η ασφαλιστική τους ικανότητα.

Για τα παιδιά που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους , ή το 24ο ,το 2018 ισχύουν τα αναφερόμενα στην ηλεκτρονική σελίδα www.tsay.gr στην διαδρομή – περίθαλψη – δικαιολογητικά για την παράταση περίθαλψης παιδιού ασφαλισμένου στον Τ.Υ.Υ. (για την πληροφορία δεν απαιτείται χρήση κωδικών).

Οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση , είναι επιδοτούμενα άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, ή υπάγονται στις διατάξεις του Ν.4320/2015 για παροχές σε είδος, ακολουθούν για την διάρκεια της ασφαλιστικής τους ικανότητα τα οριζόμενα στους αντίστοιχους Νόμους και στις σχετικές ανακοινώσεις που υπάρχουν στην ιστοσελίδα.

Δείτε και: Πως μπορώ να δω αν το Βιβλιάριο Υγείας / Ασθενείας είναι θεωρημένο
– – –ΕΤΑΑ – Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ). Ανώτερη Ασφαλιστική κατηγορία

Διαφορές από μετάβαση σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία

Σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών αρ.10/26-1-2016 σας ενημερώνουμε ότι : Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας και προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση ειδοποιητηρίων με τις διαφορές ασφαλίστρου λόγω μετάβαση σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία:

Μετά τη λήξη της παράτασης προθεσμίας καταβολής των εισφορών β’ εξαμήνου 2015 με τη χρήση των αναρτημένων ειδοποιητηρίων ( στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι διαφορές ασφαλίστρου α’ εξαμήνου 2015 για τους Ν.Α ασφαλισμένους), να δημιουργηθούν ειδοποιητήρια με τυχόν διαφορές ασφαλίστρου χρονικού διαστήματος 1/7/2011 – 31/12/2014 ανά κατηγορία.

Όσοι ασφαλισμένοι αδυνατούν να εξοφλήσουν τις εισφορές β’ εξαμήνου 2015 όπως αναφέρουμε ανωτέρω έχουν δικαίωμα, αφού προσέλθουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, :

α) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, με την προϋπόθεση ότι δεν θα ισχύει συγχρόνως καμία προηγούμενη ρύθμιση ή

β) Να ζητήσουν έκδοση νέου ειδοποιητηρίου για εισφορές β’ εξαμήνου 2015 με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία εξόφλησης

γ) Να δοθεί παράταση εξόφλησης των διαφορών ασφαλίστρου χρονικού διαστήματος 1/7/2011 μέχρι 31/12/2014 και 1/1/2015-30/06/2015 που προκύπτουν μετά την μετάβαση σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, προκειμένου να εξοφληθούν και να δημιουργηθούν ειδοποιήτηρια για εφάπαξ εξόφληση αυτών μέχρι 31/3/2016.

3. Όσοι ασφαλισμένοι έχουν ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4305/2014 και Ν.4321/2015 και καταβάλουν κανονικά τις δόσεις δεν δικαιούνται τη τμηματική εξόφληση των εισφορών για το χρονικό διάστημα 1/1/2015-31/12/2015