ΕΤΕΑΕΠ. Μηνιαία ενημερωτικά των επικουρικών συντάξεων

ΕΤΕΑΕΠ. Μηνιαία ενημερωτικά των επικουρικών συντάξεων

Μηνιαίο ενημερωτικό επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ, όπου αναγράφονται αναλυτικά τα ποσά της σύνταξης και οι κρατήσεις
Από 19/12/2016 η είσοδος στα ενημερωτικά σημειώματα του ΕΤΕΑΕΠ γίνεται με κωδικούς TAXISNET (μέσω ΑΑΔΕ – ΓΓΠΣ)  και δεν απαιτείται πλέον εγγραφή στο σύστημα Ενημερωτικών Σημειωμάτων

Από 01/04/2019 η είσοδος στα ενημερωτικά σημειώματα του ΕΤΕΑΕΠ γίνεται αποκλειστικά με κωδικούς TAXISNET (μέσω ΓΓΠΣ)

Οι Τομείς που δίδονται Ενημερωτικά Σημειώματα και Ανάλυση Αναπροσαρμογής Επικουρικής Σύνταξης (Ν. 4387/2016)

ΤΕΑΔΥ (από 01/2012), ΤΑΔΚΥ (από 01/2013), ΤΕΑΠΟΚΑ (από 01/2012), ΤΕΑΥΕΚ (από 01/2012), ΤΕΑΥΝΤΠ (από 10/2014), ΤΕΑΧ (από 10/2014), ΤΕΑΕΙΓΕ (από 10/2014), ΤΕΑΠ ΕΡΤΤ (από 12/2014), ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΕΑΠΟΖΟ (από 12/2014), ΤΕΑΠ ΕΛΤΑ (από 01/2012), ΤΕΑΠ ΟΤΕ (από 01/2012), ΤΕΑΠ ΔΕΗ (από 01/2012), ΤΑΠΤΠ (Alpha Bank από 01/2015), ΤΕΑΠΕΤΕ (από 07/2014), ΕΛΕΜ (από 03/2015), ΕΤΒΑ (από 03/2015), ΕΤΕΑΜ (από 9/2016), ΤΕΑΕΧ (από 01/2012), ΤΕΑΔ (από 01/2012), ΤΕΑΥΑΠ (από 01/2017), ΤΕΑΙΣΥΤ (από 01/2017), ΤΕΑΑ (από 01/2017), ΤΕΑΠΥΚ (από 01/2012), ΤΕΑΥΠΣ (από 01/2017), ΤΕΑΤΤΑΘ (από 01/2012), ΤΑΣ (από 01/2012), ΤΣΜΕΔΕ (από 01/2012), ΤΕΑΠΙΕΝ (από 11/2018), ΛEΠΕΤΕ (από 7/2019)

 

Είσοδος στα Ενημερωτικά Δελτία επικουρικών Συντάξεων του ΕΤΕΑΕΠ