Ευρωεκλογές 2019. Αίτηση ετεροδημοτών μέχρι 28-02-2019

Ευρωεκλογές 2019. Αίτηση ετεροδημοτών μέχρι 28-02-2019

Οδηγίες για την συμπλήρωση αίτησης ετεροδημοτών ηλικίας 17 ετών γεννηθέντων το έτος 2002
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4406/2016 ΦΕΚ 133 /τεύχος Α  26 Ιουλίου 2016 «Αναλογική Εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διερεύνηση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής βουλευτών», το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17) έτος της ηλικίας τους.

Ετεροδημότης είναι ο εκλογέας που εκδηλώνει ενδιαφέρον να ψηφίσει στον τόπο διαμονής του τους συνδυασμούς της εκλογικής περιφέρειας όπου είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους.

Π.χ. δημότης του Δήμου Καβάλας που διαμένει στον Δήμο Θεσσαλονίκης και επιθυμεί να ψηφίσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης τους υποψηφίους της εκλογικής Περιφέρειας Καβάλας.

Ετεροδημότες. Πως υποβάλλεται η αίτηση και πως ψηφίζουν

Οδηγίες για την συμπλήρωση αίτησης ετεροδημοτών ηλικίας 17 ετών γεννηθέντων το έτος 2002

http://www.ypes.gr/eterapp18/

Υποβολή Αίτησης Ετεροδημοτών

Η Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Ετεροδημοτών συντελείται σε 2 βήματα:

ΒΗΜΑ 1: Υποβολή Αίτησης

Συμπληρώνονται – καταχωρούνται στο αριστερό τμήμα της αίτησης τα στοιχεία του εκλογέα με ελληνικούς χαρακτήρες.

Υποχρεωτικά στοιχεία εκλογέα: Φύλο, Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας, Ημερομηνία Γέννησης, Νομός Εγγραφής, Δήμος Εγγραφής και Αριθμό Δημοτολογίου. Εφόσον δεν υπάρχει Όνομα Πατέρα θα πρέπει να συμπληρωθεί το λεκτικό «ΑΠ» (Άνευ Πατρώνυμου).

Συμπληρώνονται στο δεξί τμήμα της αίτησης τα στοιχεία διαμονής του εκλογέα με ελληνικούς χαρακτήρες. Εξυπακούεται ότι συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία της διεύθυνσης διαμονής (υποχρεωτικά οδός και αριθμός εφόσον υπάρχουν), ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή του στο εκλογικό διαμέρισμα, που πρέπει.Υποχρεωτικά στοιχεία διαμονής: Νομός Διαμονής, Δήμος Διαμονής, Πόλη-Περιοχή, Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Τηλέφωνο.