Ευρωεκλογές 2024. Μετάδοση αποτελεσμάτων

Αριθμ. 42510 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2874/21.05.2024
Ρύθμιση λεπτομερειών για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καθορισμός χρονικών διαστημάτων μετάδοσης από τους δικαστικούς αντιπροσώπους του αριθμού ψηφισάντων ανά εκλογικό τμήμα.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών των αποτελεσμάτων από τα εκλογικά τμήματα ψηφοφορίας με αυτοπρόσωπη παρουσία

Για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων από τα εκλογικά τμήματα ψηφοφορίας με αυτοπρόσωπη παρουσία, των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα, η οποία γίνεται απ’ ευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 94Α του π.δ. 26/2012, εφαρμόζονται τα εξής:

1. Αμέσως μετά το πέρας της διαλογής των ψήφων υπέρ συνδυασμών, ο δικαστικός αντιπρόσωπος μεταδίδει στο Υπουργείο Εσωτερικών το αποτέλεσμα, κάνοντας χρήση της συσκευής ασφαλούς μετάδοσης (SRT).

Ειδικότερα μεταδίδει:

α) Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι στο εκλογικό τμήμα,
β) τον ολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν,
γ) τον αριθμό των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα,
δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων,
ε) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων,
στ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.

2. Στη συνέχεια, ο δικαστικός αντιπρόσωπος παραδίδει το έντυπο του αποτελέσματος εκλογής υπέρ συνδυασμών σε πιστοποιημένο αγγελιοφόρο του Δήμου. Το έντυπο ψηφιοποιείται στο πλησιέστερο δημοτικό κατάστημα και αποστέλλεται μέσω του Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0, στην έδρα της Εκλογικής Περιφέρειας. Έπειτα, στην έδρα της Εκλογικής Περιφέρειας, το αποτέλεσμα της εκλογής υπέρ συνδυασμών καταχωρίζεται στο ανωτέρω σύστημα και προωθείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

3. Ακολουθεί η διαλογή των ψήφων υπέρ υποψηφίων (σταυρών προτίμησης) και μετά την ολοκλήρωσή της, ο δικαστικός αντιπρόσωπος μεταδίδει, χωρίς καμία καθυστέρηση, το αποτέλεσμα στο Υπουργείο Εσωτερικών με χρήση της συσκευής ασφαλούς μετάδοσης (SRT), σύμφωνα με τις εσώκλειστες οδηγίες.

Άρθρο 2
Μετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών των αποτελεσμάτων από τα εκλογικά τμήματα διαλογής ψηφοδελτίων επιστολικής ψήφου

Για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων από τα εκλογικά τμήματα διαλογής ψηφοδελτίων επιστολικής ψήφου, των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα, η οποία γίνεται απ’ ευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 94Α του π.δ. 26/2012, εφαρμόζονται τα εξής:

1. Αμέσως μετά το πέρας της διαλογής των ψήφων υπέρ συνδυασμών, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Διαλογής Επιστολικής Ψήφου, μεταδίδει στο Υπουργείο Εσωτερικών το αποτέλεσμα, κάνοντας χρήση της συσκευής ασφαλούς μετάδοσης (SRT). Ειδικότερα μεταδίδει:

α) Τον ολικό αριθμό των εγγεγραμμένων στο τμήμα εκλογέων διαλογής επιστολικής ψήφου,
β) τον ολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν,
γ) τον αριθμό των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα,
δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων,
ε) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων,
στ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.

2. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Διαλογής Επιστολικής Ψήφου παραδίδει το έντυπο του αποτελέσματος εκλογής υπέρ των συνδυασμών σε πιστοποιημένο αγγελιοφόρο του Υπουργείου Εσωτερικών. Το έντυπο ψηφιοποιείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και καταχωρίζεται στο Υποσύστημα Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0.

3. Ακολουθεί η διαλογή των ψήφων υπέρ υποψηφίων (σταυρών προτίμησης) και μετά την ολοκλήρωσή της, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Διαλογής Επιστολικής Ψήφου μεταδίδει, χωρίς καμία καθυστέρηση, το αποτέλεσμα στο Υπουργείο Εσωτερικών με χρήση της συσκευής ασφαλούς μετάδοσης (SRT), σύμφωνα με τις εσώκλειστες οδηγίες.

Άρθρο 3
Καθορισμός χρονικών διαστημάτων μετάδοσης του αριθμού ψηφισάντων ανά εκλογικό τμήμα

Καθορίζονται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 94Α του π.δ. 26/2012, τα χρονικά διαστήματα μετάδοσης προς το Υπουργείο Εσωτερικών, από τους δικαστικούς αντιπροσώπους και τους Προέδρους των Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου, του αριθμού των ψηφισάντων ανά εκλογικό τμήμα κατά την ημέρα διενέργειας εκλογών, τα οποία μεταδίδονται μέσω ειδικής εφαρμογής, ως εξής:

Α) 1η μετάδοση: από 11.00 έως 11.30 ώρα Ελλάδας,
Β) 2η μετάδοση: από 14.00 έως 14.30 ώρα Ελλάδας,
Γ) 3η μετάδοση: από 17.00 έως 17.30 ώρα Ελλάδας.

Άρθρο 4
Ενημέρωση Δήμων και Περιφερειών

1. Οι Περιφέρειες, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι λαμβάνουν τα αποτελέσματα υπέρ των συνδυασμών και υπέρ υποψηφίων αποκλειστικά από το Υπουργείο Εσωτερικών για ενημέρωση των ιστοσελίδων τους και γενικότερα των ενδιαφερομένων.

2. Δεν επιτρέπεται οι Περιφερειακές Ενότητες να ανακοινώνουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, εκλογικά αποτελέσματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιστοχώρους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εάν δεν έχει προηγηθεί η μετάδοσή τους από το Υπουργείο Εσωτερικών

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης