Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης

Αριθμ. 44943 – ΦΕΚ B 3128 – 29.09.2016
Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου:
α) στο Δήμο Μελισσίων του Νομού Αττικής (Β 1631/2004),

β) στο Δήμο Γέρακα του Νομού Αττικής (Β 1434/2004),

γ) στο Δήμο Γλυκών Νερών του Νομού Αττικής (Β 2/2005) και

δ) στο Δήμο Παιανίας του Νομού Αττικής (Β 608/2005)