Εξετάσεις μαθητών ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ έτους 2013−2014

Αριθμ. 149746/Γ2 – ΦΕΚ B 2641 – 06.10.2014

Προαγωγικές−απολυτήριες−πτυχιακές εξετάσεις μαθητών σε Επαγγελματικά Λύκεια και Επαγγελματικές Σχολές σχολικού έτους 2013−2014.

α. (ΥΠΟΔ.1) Πτυχίο ΕΠΑΣ
β. (ΥΠΟΔ. 2) Αποδεικτικό Πτυχίου ΕΠΑΣ