Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων τέως ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ από Υποκαταστήματα ΙΚΑ

Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων τεως ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ από νέα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

e-ΕΦΚΑ

Αθήνα 25/5/2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 96869

ΘΕΜΑ: «Επέκταση εξυπηρέτησης ασφαλισμένων του τέως Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και του τέως Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων σε όλα τα Υποκαταστήματα Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ»

 

 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016
Δελτίο Τύπου

Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων τεως ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ από νέα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωστοποιεί στους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), ότι από 24/02/2016 επεκτείνεται η εξυπηρέτησή τους και στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Περιστερίου, Αγίας Παρασκευής και Καλλιθέας.

Έτσι για θέματα που αφορούν την :

Έκδοση ή αντικατάσταση των βιβλιαρίων ασθενείας τους

Διακοπή, αναστολή ή κατάργηση του ασφαλιστικού τους δικαιώματος

Παραλαβή δικαιολογητικών για χορήγηση εξόδων κηδείας

οι ασφαλισμένοι των Τομέων, εν ενεργεία και συνταξιούχοι καθώς και τα έμμεσα μέλη τους, θα προσέρχονται, για μεν την περιφέρεια, στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στις πρωτεύουσες των νομών της χώρας και στο Αγρίνιο, για δε την περιοχή Αττικής, στα κατωτέρω υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ :

1. Υποκατάστημα Αθηνών, Μ. Αλεξάνδρου 3 – Πλατεία Καραϊσκάκη,
2. Υποκατάστημα Αλεξάνδρας, Πανόρμου και Καρύστου 7,
3. Υποκατάστημα Συντάγματος, Ακαδημίας 21,
4. Υποκατάστημα Πειραιά, Ελευθερίου Βενιζέλου 3 και Εθνικής Αντίστασης
5. Υποκατάστημα Αμαρουσίου, Χατζηαντωνίου 15.
6. Υποκατάστημα Αγιας Παρασκευής, Μεσογείων 518, Αγια Παρασκευή
7. Υποκατάστημα Καλλιθέας, Θησέως 282, Καλλιθέα
8. Υποκατάστημα Περιστερίου, Αγραφιώτου 2, Περιστέρι

Υπενθυμίζουμε ότι για την έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας (ΕΚΑΑ) συνεχίζεται η εξυπηρέτηση τους από όλα τα Περιφερειακά , Τοπικά Υποκατάστηματα και τα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( σχετ. Γεν. Έγγραφο 2204/30-4-2015 ).

Για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν κατά την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων θα απευθύνεστε στη ∆ιεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑ∆, Ηπείρου 38, Αθήνα ως εξής:

για θέματα ασφάλισης στα τηλέφωνα 210-8809551, 210-8809554 και 210-8809556

για θέματα παροχών (έξοδα κηδείας) στα τηλέφωνα 210-8809527, 210-8809547 και
210-8809548

για θέματα Λογιστηρίου στα τηλέφωνα 210-8809506, 2108809508

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014
Δελτίο Τύπου
Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων τ. ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Γνωστοποιούμε στους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), ότι με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων από 29/10/2014 σε θέματα που αφορούν:

  • Έκδοση ή αντικατάσταση των βιβλιαρίων ασθενείας τους
  • Διακοπή, αναστολή ή κατάργηση του ασφαλιστικού τους δικαιώματος
  • Χορήγηση Ευρωπαϊκών Εντύπων και Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης ΕΚΑΑ
  • Παραλαβή δικαιολογητικών για χορήγηση εξόδων κηδείας

θα προσέρχονται, για μεν την περιφέρεια, στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις πρωτεύουσες των νομών της χώρας, για δε την περιοχή Αττικής, που μέχρι τώρα εξυπηρετούντο μόνο από τη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ (Ηπείρου 38), στα κατωτέρω υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

  • Υποκατάστημα Αθηνών, Μ. Αλεξάνδρου 3 – Πλατεία Καραϊσκάκη,
  • Υποκατάστημα Αλεξάνδρας, Πανόρμου και Καρύστου 7,
  • Υποκατάστημα Συντάγματος, Ακαδημίας 21,
  • Υποκατάστημα Πειραιά, Ελευθερίου Βενιζέλου 3 και Εθνικής Αντίστασης,
  • Υποκατάστημα Αμαρουσίου, Χατζηαντωνίου 15.

Επισημαίνεται, ότι μετά την κατάργηση της χειρόγραφης θεώρησης για τους άμεσα ασφαλισμένους εν ενεργεία και συνταξιούχους, καθώς και για τα έμμεσα μέλη αυτών, δεν απαιτείται ετήσια θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας τους.
Την Δευτέρα 27/10/2014, λόγω της μετάπτωσης των δεδομένων Μητρώου ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ στο ΟΠΣ-ΙΚΑ, δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του κοινού για τα ως άνω θέματα.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜΙΚΑ
Αθήνα 23/10/2014
Αρ. πρωτ.: 32685

ΘΕΜΑ: Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων μέσω ΟΠΣ- ΙΚΑ ως προς τα θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθενείας του ΕΟΠΠΥ και χορήγησης εξόδων κηδείας.

Σχετ: Οι με αριθμ. 30/9-4-2014 και 37/8-5-2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας γνωστοποιούμε ότι από το Σάββατο 25/10/2014 μέχρι την Κυριακή 26/10/2014, θα γίνει η μετάπτωση των μηχανογραφικών δεδομένων Μητρώου των αναφερόμενων στο θέμα Τομέων, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα γίνει αυτόματα η απόδοση ΑΜΑ-ΙΚΑ καθώς και η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας. Στις περιπτώσεις που παρατηρείται έλλειψη στοιχείων του μητρώου, και δεν έχει αποδοθεί ασφαλιστική ικανότητα ή αριθμός ΑΜΑ-ΙΚΑ, αλλά και για γενικότερες οδηγίες, θα ανατρέχετε στην επιλογή ΒΟΗΘΕΙΑ – ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ των οθονών απογραφής και ασφαλιστικής ικανότητας.
Έτσι, από τη Τετάρτη 29-10-2014 οι ασφαλισμένοι των δύο Τομέων (εν ενεργεία και συνταξιούχοι καθώς και τα έμμεσα μέλη αυτών) θα εξυπηρετούνται, για:

α) έκδοση ή αντικατάσταση των βιβλιαρίων ασθενείας τους,

β) διακοπή, αναστολή ή κατάργηση του ασφαλιστικού τους δικαιώματος

γ) χορήγηση ευρωπαϊκών εντύπων και Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και

δ) χορήγηση εξόδων κηδείας από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις πρωτεύουσες των Νομών της χώρας, όπου μεταφέρθηκε και το προσωπικό του πρώην ΟΠΑΔ.

Ειδικότερα για την περιοχή της Αττικής οι ασφαλισμένοι που εξυπηρετούνταν μέχρι τώρα μόνο από τη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ (Ηπείρου 38 – Αθήνα) θα εξυπηρετούνται πλέον από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών, Πειραιά, Πλ. Συντάγματος, Λ. Αλεξάνδρας και Αμαρουσίου.
Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα παρακάτω:

A. ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ:

• Η ασφαλιστική ικανότητα των εν ενεργεία και συνταξιούχων ασφαλισμένων του τ. ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ ισχύει μέχρι τη λήξη της υπαλληλικής σχέσης ή τη διακοπή της συνταξιοδότησης.
• Για τον/ην σύζυγο η ισχύς της ασφαλιστικής ικανότητας υφίσταται έως ότου επέλθει μεταβολή της ασφαλιστικής του κατάστασης (εργασία, διαζύγιο, θάνατος).
• Για τα τέκνα η ισχύς λήγει με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας και ανανεώνεται έως το 24ο έτος με βεβαίωση σπουδών για τα σπουδάζοντα τέκνα ή με βεβαίωση αποδεικτικού ανεργίας εφόσον είναι άνεργα και άγαμα τέκνα. Η ασφαλιστική ικανότητα των τέκνων παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας σε περίπτωση συνέχισης έως τότε των σπουδών τους.
• Για τα ενήλικα ασφαλισμένα έμμεσα μέλη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το ασφαλιστικό δικαίωμα χορηγείται για όσο χρόνο αναφέρεται στην απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.
• Στις περιπτώσεις προαιρετικού δικαιώματος ασφάλισης η ασφαλιστική ικανότητα ισχύει για το χρονικό διάστημα που έχουν καταβληθεί οι ανάλογες κατά περίπτωση εισφορές.
• Οι εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχοι χαρακτηρίζονται δικαιούχοι σύνταξης θανάτου και τους χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα σύμφωνα με την συνταξιοδοτική απόφαση.
• Επισημαίνεται ότι υποχρέωση των άμεσα ασφαλισμένων αποτελεί η έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών μας, σχετικά με τις όποιες μεταβολές αφορούν στην ασφαλιστική κατάσταση τόσο των ιδίων, (άδεια άνευ αποδοχών, αναστολή δικαιώματος σύνταξης, διακοπή μισθοδοσίας λόγω διοικητικών κυρώσεων) όσο και των μελών οικογενείας τους (π.χ. γάμος, εργασία, ενηλικίωση κ.α). Παράλληλα βέβαια η Υπηρεσία θα διενεργεί μηχανογραφικούς ελέγχους και θα προβαίνει σε ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων.

Β. ΓΕΝΙΚΑ

• Η χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας και η έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας διενεργείται κατόπιν προφορικού αιτήματος και εφόσον έχουν υποβληθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
• Έχει καταργηθεί η χειρόγραφη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας και το ασφαλιστικό δικαίωμα ελέγχεται ηλεκτρονικά.
• Για τους ασφαλισμένους του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. το ποσοστό των κρατήσεων προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε έμμεσο μέλος. Εξαιρούνται της προσαύξησης οι πολύτεκνοι ασφαλισμένοι.
• Ως έντυπα βιβλιαρίων ασθενείας θα χρησιμοποιούνται τα έως σήμερα χορηγούμενα βιβλιάρια του ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ αποτελούμενα από το ατομικό βιβλιάριο ασθενείας και το βιβλιάριο των εντολών. Σημειώνεται ότι για τους ασφαλισμένους στον Τομέα Δημοσίου τα χορηγούμενα έντυπα διαφέρουν ανά κατηγορία (άμεσα μέλη, έμμεσα μέλη ή συνταξιούχοι), για δε τους ασφαλισμένους στον Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, χορηγείται ένα είδος εντύπου για όλους τους ασφαλισμένους. Τα εκδοθέντα βιβλιάρια επί των οποίων θα αναγράφεται ευκρινώς ο ΑΜΑ-ΙΚΑ, θα υπογράφονται από τον υπάλληλο που τα εκδίδει και θα σφραγίζονται με την σφραγίδα της Υπηρεσίας.
• Η αρμοδιότητα χορήγησης των παροχών ασθένειας σε είδος των ασφαλισμένων του τέως ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ ανήκει στον ΕΟΠΠΥ και επομένως η εξυπηρέτησή τους συνεχίζει να γίνεται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του, με τα βιβλιάρια ασθενείας ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ και με βάση τους αριθμούς μητρώου ΕΜΑΔ για το Δημόσιο και ΕΜΑΤ για το ΤΥΔΚΥ. Όσοι απογράφονται εφεξής, θα τους χορηγείται βιβλιάριο ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ και θα εξυπηρετούνται από τις ίδιες υπηρεσίες, βάσει του ΑΜΚΑ και του ΑΜΑ-ΙΚΑ.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν σε θέματα ασφάλισης θα απευθύνεστε στο Τμήμα Ασφάλισης της Διεύθυνσης Παροχών ΟΠΑΔ – Ηπείρου 31 – Αθήνα, όπου λειτουργεί Ομάδα Υποστήριξης,στα τηλέφωνα:

210-8809554, 210-8809571, 210-8809575

Για λοιπά θέματα ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ, θα απευθύνεστε
για Παροχές : 210-8809527 και 210-8809690,
για Λογιστήριο: 210-8809506 και 210-8809508

Για τεχνικά θέματα, όπως λειτουργία οθονών θα πρέπει να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210-3891280 στην Υπηρεσία Πληροφορικής του ΙΚΑ, (Πατησίων 12) όπου λειτουργεί help desk πληροφοριών για τον ΟΠΑΔ.

Η τροποποίηση του λογισμικού για την χορήγηση εξόδων κηδείας, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα οι Υπηρεσίες όμως Παροχών, πρέπει να παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 29/10/2014.

Έπειτα από τα ανωτέρω παρακαλούνται οι Διευθυντές να ορίσουν άτομα για τα οποία θα ζητήσουν από την αρμόδια Υπηρεσία Πληροφορικής (ΟΠΣ-ΙΚΑ) να αποδοθούν ρόλοι για τις αρμοδιότητες μητρώου και παροχών. Από το ρόλο των παροχών θα μπορούν οι υπάλληλοι να παραλαμβάνουν και να διεκπεραιώνουν τα έξοδα κηδείας.

Στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β παρέχονται οδηγίες σχετικά με τις προϋποθέσεις για την χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας και των εξόδων κηδείας των ασφαλισμένων των δύο Τομέων του ΟΠΑΔ ενώ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ δίνονται οδηγίες για τη λειτουργία της οθόνης του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως προς την παραλαβή και διαχείριση των παραστατικών των εξόδων κηδείας.