Φορολογία. Δεν απαιτείται η συλλογή αποδείξεων για το 2016

23-11-2016

Όπως δήλωσε η αρμόδια Υφυπουργός Οικονομικών οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να συλλέγουν αποδείξεις δαπανών για το φορολογικό έτος (χρήση) 2016, καθόσον θα ισχύσει το ίδιο καθεστώς και στην φορολογική δήλωση του 2017 δεν θα υποβάλλονται αποδείξεις δαπανών