Φορολογία ΕΙΧ αυτοκινήτων εταιρείας για χρήση από υπαλλήλους της

Φορολογική μεταχείριση των ΕΙΧ αυτοκινήτων που παραχωρούνται κατά χρήση στους υπαλλήλους της εταιρείας