Φορολογική δήλωση 2022. Σε λειτουργία η υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών

Φορολογική δήλωση 2022. Σε λειτουργία η υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών

 

Σε λειτουργία η εφαρμογή υποβολής βεβαιώσεων αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας, μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων και αποδοχών 2021

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή υποβολής βεβαιώσεων αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας, μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων και αποδοχών 2021.

Από την εφαρμογή αυτή υποβάλλονται:

  • Κατάσταση βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων
  • Κατάσταση βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Κατάσταση βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα