Φορολογική δήλωση 2023. Το βιβλιαράκι με τις οδηγίες

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)

Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2023 (Φορολογικού Έτους 2022)

Περιεχόμενα

Πρόλογος . . . σελ. . . ………. 3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ . . . σελ. . . … 11
1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ. . . σελ. . . ………….. 11
2. ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ TO ΕΙΣΟΔΗΜΑ . . . σελ. . . ……………………………… 11
3. ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ . . . σελ. . . …………………. 12
4. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ . . . σελ. . . ……………………………….. 15
5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΖΥΓΩΝ – ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΑΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ……… 16
6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ . . . σελ. . . ………….. 17
7. ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ . . . σελ. . . ……………….. 19
8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ME ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ. . . σελ. . . …… 20
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩN . . . σελ. . . ………………… 22
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ . . . σελ. . . …. 22
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ. . . σελ. . . . 24
Κωδικοί 327-328 . . . σελ. . . . 24
Κωδικοί 319 -320 . . . σελ. . . . 25
Κωδικοί 015-016 . . . σελ. . . . 25
Κωδικοί 023-024 . . . σελ. . . . 25
Κωδικός 329 . . . σελ. . . …….. 26
Κωδικός 330 . . . σελ. . . …….. 26
Κωδικός 331 . . . σελ. . . …….. 26
Κωδικοί 013-014 . . . σελ. . . . 26
Κωδικοί 017-018 . . . σελ. . . . 26
Κωδικοί 019-020 . . . σελ. . . . 26
Κωδικοί 027-028 . . . σελ. . . . 27
Κωδικοί 021-022 . . . σελ. . . . 27
Κωδικοί 037-038 . . . σελ. . . . 27
Κωδικοί 035-036 . . . σελ. . . . 27
Κωδικοί 385-386 . . . σελ. . . . 28
Κωδικοί 029-030 . . . σελ. . . . 28
Κωδικοί 905-906 . . . σελ. . . . 29
Κωδικοί 011-012 . . . σελ. . . . 29
Κωδικοί 007-008 . . . σελ. . . . 29
Κωδικοί 039-040 . . . σελ. . . . 30
Κωδικοί 041-042 . . . σελ. . . . 30
Κωδικοί 043-044 . . . σελ. . . . 30
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 3: ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ. . . σελ. . . ………. 31
Κωδικοί 001-002 . . . σελ. . . . 31
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4: ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ………………………….. 33
ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 4Α: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ & ΜΕΙΩΣΕΙΣ . . . σελ. . . …… 33
Κωδικοί 301-302 . . . σελ. . . . 35
Κωδικοί 303-304 . . . σελ. . . . 36
Κωδικοί 321-322 . . . σελ. . . . 36
Κωδικοί 325-326 . . . σελ. . . . 37
Κωδικοί 307-308 . . . σελ. . . . 37
Κωδικοί 309-310 . . . σελ. . . . 37
Κωδικοί 311-312 . . . σελ. . . . 37
Κωδικοί 343-344 . . . σελ. . . . 38
Κωδικοί 351-352 . . . σελ. . . . 38
Κωδικοί 315-316 . . . σελ. . . . 39
Κωδικοί 333-334 . . . σελ. . . . 39
Κωδικοί 347-348 . . . σελ. . . . 39
Κωδικοί 349-350 . . . σελ. . . . 39
Κωδικοί 389-390 . . . σελ. . . . 39
Κωδικοί 651-652 . . . σελ. . . . 39
Κωδικοί 005-006
31
Κωδικοί 009-010
32
Κωδικοί 391-392 . . . σελ. . . . 41
Κωδικοί 393-394 . . . σελ. . . . 41
Κωδικοί 395-396 . . . σελ. . . . 41
Κωδικοί 359-360 . . . σελ. . . . 41
Κωδικοί 397-398 . . . σελ. . . . 41
Κωδικοί 387-388 . . . σελ. . . . 41
ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 4Β: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΞ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤ. ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Ε.Ν. ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ . . . σελ. . . …………………. 42
Κωδικοί 255-256 . . . σελ. . . . 42
Κωδικοί 251-252 . . . σελ. . . . 42
Κωδικοί 257-258 . . . σελ. . . . 42
Κωδικοί 259-260 . . . σελ. . . . 42
Κωδικοί 261-262 . . . σελ. . . . 43
Κωδικοί 263-264 . . . σελ. . . . 43
Κωδικοί 265-266 . . . σελ. . . . 43
Κωδικοί 253-254 . . . σελ. . . . 43
Κωδικοί 267-268 . . . σελ. . . . 43
Κωδικοί 201-202 . . . σελ. . . . 44
ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 4Γ1: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ…………….. 44
Κωδικοί 465-466 . . . σελ. . . . 46
Κωδικοί 467-468 . . . σελ. . . . 47
Κωδικοί 475-476 . . . σελ. . . . 47
Κωδικοί 469-470 . . . σελ. . . . 48
ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 4Γ2: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ……………………………. 49
Κωδικοί 401-402 . . . σελ. . . . 49
Κωδικοί 413-414 . . . σελ. . . . 50
Κωδικοί 415-416 . . . σελ. . . . 50
Κωδικοί 425-426 . . . σελ. . . . 50
Κωδικοί 403-404 . . . σελ. . . . 50
Κωδικοί 409-410 . . . σελ. . . . 51
Κωδικοί 427-428 . . . σελ. . . . 51
Κωδικοί 411-412 . . . σελ. . . . 51
Κωδικοί 601-602 . . . σελ. . . . 51
Κωδικοί 605-606 . . . σελ. . . . 51
Κωδικοί 611-612 . . . σελ. . . . 52
Κωδικοί 653-654 . . . σελ. . . . 52
Κωδικοί 607-608 . . . σελ. . . . 52
Κωδικοί 461-462
44
Κωδικοί 463-464
46
Κωδικοί 437-438 . . . σελ. . . . 52
Κωδικοί 439-440 . . . σελ. . . . 52
ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 4Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ . . . σελ. . . . 53
Κωδικοί 291-292 . . . σελ. . . . 53
Κωδικοί 295-296 . . . σελ. . . . 54
Κωδικοί 299-300 . . . σελ. . . . 55
Κωδικοί 667-668 . . . σελ. . . . 55
Κωδικοί 669-670 . . . σελ. . . . 55
Κωδικοί 671-672 . . . σελ. . . . 56
Κωδικοί 673-674 . . . σελ. . . . 56
Κωδικοί 293-294 . . . σελ. . . . 57
Κωδικοί 297-298 . . . σελ. . . . 57
Κωδικοί 675-676 . . . σελ. . . . 57
Κωδικοί 677-678 . . . σελ. . . . 57
Κωδικοί 679-680 . . . σελ. . . . 57
Κωδικοί 681-682 . . . σελ. . . . 57
Κωδικοί 683-684 . . . σελ. . . . 57
ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 4Δ2: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗTH ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. . . σελ. . . . 58
Κωδικοί 103-106, 109-110. . . σελ. . . . 61
Κωδικοί 111-112 . . . σελ. . . . 61
Κωδικοί 113-114 . . . σελ. . . . 61
Κωδικοί 115-116 . . . σελ. . . . 61
Κωδικοί 117-118 . . . σελ. . . . 62
Κωδικοί 129-130 . . . σελ. . . . 62
Κωδικοί 143-144, 141-142, 147-148 . . . σελ. . . . 62
Κωδικοί 145-146 . . . σελ. . . . 62
Κωδικοί 149-150 . . . σελ. . . . 62
Κωδικοί 131-132 . . . σελ. . . . 62
Κωδικοί 133-134 . . . σελ. . . . 62
Κωδικοί 121-122 . . . σελ. . . . 63
Κωδικοί 163-164 . . . σελ. . . . 63
Κωδικοί 165-166 . . . σελ. . . . 63
Κωδικοί 159-160 . . . σελ. . . . 63
Κωδικοί 741-742 . . . σελ. . . . 63
Κωδικοί 171-172 . . . σελ. . . . 63
Κωδικοί 175-176 . . . σελ. . . . 64
Κωδικοί 125-126 . . . σελ. . . . 64
Κωδικοί 101-102
61
Κωδικοί 107-108
61
ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 4Ε: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ …………………………. 64
Κωδικοί 829-830 . . . σελ. . . . 65
Κωδικοί 865-866 . . . σελ. . . . 66
Κωδικοί 867-868 . . . σελ. . . . 67
Κωδικοί 871-872 . . . σελ. . . . 67
Κωδικοί 873-874 . . . σελ. . . . 67
Κωδικοί 875-876 . . . σελ. . . . 67

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 5: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ………………… 68
Α. ΓΕΝΙΚΑ . . . σελ. . . ……… 68
Β. ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ . . . σελ. . . ………………. 69
1α. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για ιδιοκατοικούμενη ή μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη κύρια κατοικία και έως δύο δευτερεύουσες κατοικίες. . σελ. . 69
Κωδικοί 208-217-224 . . . σελ. . . ……… 69
Κωδικοί 204-205-206 . . . σελ. . . ……… 69
Κωδικός 203 . . . σελ. . . …….. 69
Κωδικοί 207-209 . . . σελ. . . . 70
Κωδικοί 808-809-810 . . . σελ. . . ……… 70
Κωδικοί 240-241-242 . . . σελ. . . ……… 70
Κωδικοί 211-218-225 . . . σελ. . . ……… 70
Κωδικοί 212-219-226 . . . σελ. . . ………71
Κωδικοί 231-232-233 . . . σελ. . . ………71
Κωδικοί 213-214, 220-221, 227-228 . . . σελ. . . . 71
Κωδικοί 215-222-229 . . . σελ. . . ……… 71
Κωδικοί 216-223-230 . . . σελ. . . ……… 71
1β. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη για λοιπές κατοικίες και αυτοτελείς βοηθητικούς χώρους 72
Κωδικοί 707-708 . . . σελ. . . . 72
1γ. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη για τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ., Μ.Χ. (οικογένειας, ατομικής-εταιρικής επιχ/σης, κοινωνιών και κοινοπραξιών). . . σελ. . . ……… 74
Κωδικοί 840-843 . . . σελ. . . . 74
Κωδικοί 750-753 . . . σελ. . . . 74
Κωδικοί 703-706 . . . σελ. . . . 74
Κωδικοί 761-764 . . . σελ. . . . 74
Κωδικοί 771-774 . . . σελ. . . . 74
Κωδικοί 775-778 . . . σελ. . . . 74
Κωδικοί 851-858 . . . σελ. . . . 74
1δ. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη για τα σκάφη αναψυχής Ι.Χ. (οικογένειας κτλ.) & αμοιβές
πληρωμάτων αυτών . . . σελ. . . ….. 79
Κωδικοί 711-714 . . . σελ. . . . 79
Κωδικοί 844-845 . . . σελ. . . . 80
Κωδικοί 779-780 . . . σελ. . . . 81
Κωδικοί 785-786 . . . σελ. . . . 81
Κωδικοί 717-718 . . . σελ. . . . 81
Κωδικοί 729-730 . . . σελ. . . . 81
Κωδικοί 733-734 . . . σελ. . . . 81
Κωδικοί 747-748 . . . σελ. . . . 81
Κωδικοί 731-732 . . . σελ. . . . 81
1ε. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη για τα αεροσκάφη, ελικόπτερα Ι.Χ. και ανεμόπτερα ……… 82
Κωδικοί 715-716 . . . σελ. . . . 82
Κωδικοί 709-710, 737-738-739. . . σελ. . . ………. 82
1στ. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη για τις δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες) ……………………… 82
Κωδικοί 765-766 . . . σελ. . . . 82
Κωδικός 767 . . . σελ. . . …….. 83
Κωδικός 768 . . . σελ. . . …….. 83
Κωδικοί 755-758 . . . σελ. . . . 83
Κωδικοί 740-749 . . . σελ. . . . 83
1ζ. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία ………………………………… 83
Κωδικός 769 . . . σελ. . . …….. 83
1η. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και
λοιπό προσωπικό . . . σελ. . . ……… 84
Κωδικός 770 . . . σελ. . . …….. 84
Γ. ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΛΗΘΗΣΑΝ……………….. 85
Κωδικοί 719-720 . . . σελ. . . . 85
Κωδικοί 721-722 . . . σελ. . . . 85
Κωδικοί 723-724 . . . σελ. . . . 86
Κωδικοί 743-744 . . . σελ. . . . 86
Κωδικοί 735-736 . . . σελ. . . . 87
Κωδικοί 759-760 . . . σελ. . . . 88
Κωδικοί 725-726 . . . σελ. . . . 88
Κωδικοί 727-728 . . . σελ. . . . 89
Δ. ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ . . . σελ. . . ……………… 91
Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ . . . σελ. . . ….. 92
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 6: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ . . . σελ. . . ………. 94
Κωδικοί 655-656 . . . σελ. . . . 94
Κωδικοί 659-660 ή 619-620 . . . σελ. . . …………… 95
Κωδικοί 657-658 ή 617-618 . . . σελ. . . …………… 99
Κωδικοί 433-434 . . . σελ. . . …………… 103
Κωδικοί 613-614 . . . σελ. . . …………… 103
Κωδικοί 661-662 . . . σελ. . . …………… 103
Κωδικοί 431-432 . . . σελ. . . …………… 103
Κωδικοί 811-816 . . . σελ. . . …………… 104
Κωδικοί 817-822 . . . σελ. . . …………… 104
Κωδικοί 419-420 . . . σελ. . . …………… 105
Κωδικοί 421-422 . . . σελ. . . …………… 105
Κωδικοί 423-424 . . . σελ. . . …………… 105
Κωδικοί 429-430 . . . σελ. . . …………… 106
Κωδικοί 435–436 . . . σελ. . . ………….. 106
Κωδικοί 781-782 . . . σελ. . . …………… 107
Κωδικοί 783-784 . . . σελ. . . …………… 110
Κωδικοί 787-788 . . . σελ. . . …………… 110
Κωδικοί 649-650 . . . σελ. . . …………… 111
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 7: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ . . . σελ. . .. . . σελ. . . ….. 112
Κωδικοί 049-050 . . . σελ. . . …………… 112
Κωδικοί 059-060 . . . σελ. . . …………… 117 Κωδικοί 031-032 . . . σελ. . . …………… 118
Κωδικοί 061-062 . . . σελ. . . …………… 119
Κωδικοί 077-078 . . . σελ. . . …………… 120
Κωδικοί 663-664 . . . σελ. . . …………… 120
Κωδικοί 055-056 και 057-058 . . . σελ. . . ………. 120
Κωδικοί 623-624 . . . σελ. . . …………… 121
Κωδικοί 625-626 . . . σελ. . . …………… 122
Κωδικοί 627-628 . . . σελ. . . …………… 123
Κωδικοί 629-630 . . . σελ. . . …………… 124
Κωδικοί 631-632 . . . σελ. . . …………… 124
Κωδικοί 633-634 . . . σελ. . . …………… 124
Κωδικοί 635-636 . . . σελ. . . …………… 125
Κωδικοί 063-064 . . . σελ. . . …………… 125
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 8: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛ/ΝΩΝ ……………………….. 125
Κωδικοί 003-004-033 . . . σελ. . . ……. 126
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 9: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ . . . σελ. . . …. 127
Κωδικοί 995-996 . . . σελ. . . …………… 127
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟY ΦΟΡΟΥ . . . σελ. . .. . . σελ. . . … 129
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ. . . σελ. . . ……. 129
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΑΡΘ. 43Α Ν.4172/2013) …………… 130
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ . . . σελ. . . ……. 131
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ/
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ . . . σελ. . . …………………………………… 132
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ . . . σελ. . .. . . σελ. . . ……… 133
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ………………………………….. 133
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ …………….. 134
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022. . . σελ. . . …. 134
Α. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ & ΤΑ ΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ κλπ. ………………………….. 134
Β. ME ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΝΗΟΛΟΓHΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ Ή ΜΕΙΚΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ME ΧΩΡΟ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ . . . σελ. . . ……. 135

 

Φορολογική δήλωση 2023. Το βιβλιαράκι με τις οδηγίες

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης