Υποχρεωτική η σύνταξη Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Υποχρεωτική η σύνταξη Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Οριζοντίου ιδιοκτησίας για την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων ακινήτων 

 

Η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος με ανακοίνωσή της σημειώνει, ότι για όλες τις πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 83 του νόμου 4495/2017 απαιτείται η σύνταξη Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Οριζοντίου ιδιοκτησίας.

 

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Ταυτότητα κτιρίου / οριζοντίου ιδιοκτησίας»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρόλα τα αιτήματα της ΣΕΣΣΕ για την παράταση της δυνατότητας ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω της βεβαίωσης μηχανικού χωρίς την υποχρέωση σύνταξης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / οριζοντίου ιδιοκτησίας, το αρμόδιο Υπουργείο δεν προέβη στην αναγκαία νομοθετική ρύθμιση.

Συνεπώς, για όλες τις πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 83 του νόμου 4495/2017 απαιτείται η σύνταξη Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Οριζοντίου ιδιοκτησίας.