ΓΕΜΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Δικαιολογητικών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ)
01/03/2015

ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ (ΑΕ ,ΕΠΕ, ΙΚΕ κλπ) ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ (άρθ. 6 του Ν. 3419/2005) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ του PORTAL του ΓΕΜΗ

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ Ή ΜΕΣΩ ΔΙΑΣ

Όσοι ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Μέσω του PORTAL του ΓΕΜΗ) και ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ στο ΕΒΕΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ για ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ στο ΓΕΜΗ τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρ. 6 του Ν. 3419/2005) ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ (σε CD ή USB με αρχεία PDF νομίμως υπογεγραμμένα).

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ (10€) ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ για χορήγηση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ και ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ του PORTAL του ΓΕΜΗ  των πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ και εμφανίζονται στη Μερίδα κάθε Υπόχρεου.

Οι Ανώνυμες Εταιρείες μπορούν να αναρτούν με επιμέλειά τους (απευθείας) τις προσκλήσεις για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης και για ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης, που σύμφωνα με τον Νόμο πρέπει να γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών

H Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕ σας καλωσορίζει στην νέα Υπηρεσία «Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών» που κατά περίπτωση απαιτούνται για την καταχώριση μεταβολών και στοιχείων των εταιρειών στο ΓΕΜΗ.

Η Υπηρεσία αυτή υλοποιήθηκε, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του νόμου 3419/2005 όπως ισχύει και με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ (Κ1-802/23-3-2011 – ΦΕΚ 470/Β/2011). Βάσει αυτής, κάθε εταιρεία θα διεκπεραιώνει τη συνολική διαδικασία, υποβολής αιτημάτων, κατάθεσης δικαιολογητικών για τις μεταβολές, πληρωμές των τελών, μέσω κατάλληλου περιβάλλοντος (web φόρμες) και με ειδικούς κωδικούς χρήστη και πρόσβασης στο σύστημα του ΓΕΜΗ, που θα εκδίδονται και θα χορηγούνται από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ακόμα, ηλεκτρονικά θα γίνονται και οι διαδικασίες α) διαβίβασης των δικ/κων των ΑΕ στις Περιφέρειες για άσκηση του εποπτικού ελέγχου και για έκδοση σχετικών αποφάσεων ή εγγράφων, όπου και όταν απαιτείται, β) η λήψη των σχετικών αποφάσεων ή εγγράφων των Περιφερειών, γ) οι καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ, δ) η έκδοση περιληπτικών ανακοινώσεων και η διαβίβαση τους στο ΦΕΚ (όπου απαιτείται για περιπτώσεις ΑΕ, ΕΠΕ και για το Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών).

Η Υπηρεσία αυτή είναι πρωτοποριακή και θα απαλλάξει από την άσκοπη και χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία, που έως σήμερα υποβάλλονται τόσο οι εταιρείες, αλλά και οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων και οι Υπηρεσίες των Περιφερειών, για την υποβολή δικαιολογητικών και την ανταλλαγή εγγράφων σε έντυπη μορφή.

Σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις ότι:
Σύμφωνα με (άρθρο 7 παρ 3 Ν.3419/2005), οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή ή σε ψηφιακή μορφή, με ηλεκτρονικά μέσα και με χρήση ψηφιακής υπογραφής του εκδότη κάθε εγγράφου.

Όσοι δεν μπορούν να διαμορφώσουν τα αρχεία τους με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής, μπορούν να υποβάλλουν τα νομίμως υπογεγραμμένα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικά μέσα (σε μορφή ασφαλούς pdf μη επεξεργάσιμου), εξοικονομώντας, έτσι, σημαντικό χρόνο από τις διαδικασίες αυτοπρόσωπης προσέλευσης και αναμονής στις διάφορες Υπηρεσίες (ΓΕΜΗ, περιφερειών κλπ). Παράλληλα, πρέπει να υποβάλλουν και σε έντυπη μορφή, ταχυδρομικά ή με απλή προσέλευση στο πρωτόκολλο των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ:

  1. Tα δικαιολογητικά που υπέβαλε ηλεκτρονικά
  2. Tην απόδειξη πληρωμής
  3. Tην εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η πρόσβαση στην Υπηρεσία είναι ΔΩΡΕΑΝ

Εγχειρίδιο χρήσης για Επιχειρήσεις

 

Πηγήhttp://www.businessportal.gr