ΗΔΙΚΑ. Εκτός λειτουργίας οι εφαρμογές Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και ΑΜΚΑ

ΗΔΙΚΑ. Εκτός λειτουργίας οι εφαρμογές Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και ΑΜΚΑ

Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ
Μη διαθεσιμότητα εφαρμογών ΣΗΣ και ΠΦΥ στις 23-6-2019

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 23-6-2019 από τις 10:00 έως 18:00 δε θα είναι διαθέσιμα τα συστήματα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας λόγω προγραμματισμένων εργασιών.

Μη διαθεσιμότητα διαδικτυακής εφαρμογής για απονομή ΑΜΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 23-6-2019 δε θα είναι διαθέσιμες οι διαδικτυακές εφαρμογές απονομής ΑΜΚΑ και ενημέρωσης ασφαλιστικής ικανότητας λόγω εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων.