Ειδικός φόρος ακινήτων νομικών προσώπων. Δήλωση έτους 2015

Aριθμ. ΠΟΛ. 1096 – ΦΕΚ B 772 – 04.05.2015

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2015 και διαδικασία υποβολής αυτής.