Ειδικότητες ΙΕΚ. Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής για το εξάμηνο κατάρτισης 2017Β

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής στα Δημόσια ΙΕΚ

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, μέχρι τη Δευτέρα 4/9/2017, ώρα 12.00.

Μέχρι τη Δευτέρα 4/9/2017, ώρα 12.00, θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α εξάμηνο ειδικοτήτων των Δημοσίων ΙΕΚ (Δ.ΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το εξάμηνο κατάρτισης 2017Β.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στον σύνδεσμο https://diek.it.minedu.gov.gr/

– – –

Αριθμ. 130144/Κ1 – ΦΕΚ B 2647 – 25.08.2016
Ειδικότητες Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:
Α. Την ένταξη ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Τομέα, ειδικοτήτων των ΙΕΚ ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
5. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ- ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
27. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
16. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
17. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (V.I.C.T. TRAVEL)
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
11. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
12. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΟΜΜΩΣΕΩΝ
13. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ -ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ

Β. Την έγκριση νέων ειδικοτήτων των ΙΕΚ και την ένταξή τους ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Τομέα ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
18. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ/ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ
8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ EΠΙΣITIΣMOY – (CATERING)
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ- ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ
5. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
5. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ
6. ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ
7. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Αυγούστου 2016
Ο Υπουργός– – –
Αριθμ. 104008/Κ1 – ΦΕΚ B 1541 – 22.07.2015
Ειδικότητα ΙΕΚ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:
Α) Την έγκριση και υλοποίηση της παρακάτω ειδικότητας στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ):

Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών περιηγήσεων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

– – –
Αριθμ. Κ1/212887 – ΦΕΚ B 3660 – 31.12.2014
Έγκριση και υλοποίηση ειδικότητας στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Α) Την έγκριση και υλοποίηση των παρακάτω ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ):

Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

– – –
Αριθμ.206968/K1 – ΦΕΚ B 3573 – 31.12.2014

Ειδικότητες ΙΕΚ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Α) Την έγκριση και υλοποίηση των παρακάτω ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ):

Τεχνικός Ανελκυστήρων
Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος
Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής
Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (VICT travel)

Β) Την τροποποίηση της παρακάτω ειδικότητας:
Συντηρητές Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων σε Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

———–

Αριθμ. 4260 – ΦΕΚ Β 1154 – 06.05.2014
Ειδικότητες ΙΕΚ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Την έγκριση και υλοποίηση των παρακάτω ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ):

Βοηθός Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου σε αντικατάσταση της Τέχνης σκηνογραφίας-ενδυματολογίας

Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής

Μηχανικός Σκηνής-Φροντιστής

Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου

Τεχνικός Δασικής Προστασίας

Τεχνικός Θεατρικού Μακιγιάζ και Θεατρικών Κομμώσεων

Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ