Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων

Θεματικές Διαδρομές Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς : Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2015/12/eggr43272-111215.pdf”]

Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/344762/203211/16908/4712 – ΦΕΚ B 2655 – 09.12.2015
Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων – Όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας και επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός αυτών, σε θαλάσσιες περιοχές της Λαυρεωτικής − Μακρονήσου, Π.Ε. Αττικής.

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ53/12387/6960/772/240 – ΦΕΚ B 119 – 21.01.2015
Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων – όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας και επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός αυτών, σε θαλάσσιες περιοχές των Νήσων Σποράδων και στον Δυτικό Παγασητικό, Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας