Υγειονομικές Περιφέρειες

Τηλέφωνα και Διευθύνσεις

1η ΥΠΕ (Αττικής)

http://www.1ypatt.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=50

2η ΥΠΕ (Πειραιώς και Αιγαίου)

http://www.2dype.gr/contact

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας)

http://www.3ype.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=531&lang=en

4η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Θράκης)

http://www.4ype.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=202&Itemid=109

5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας)

http://www.dypethessaly.gr/profile/organosi.asp?Id=35

6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας)

http://www.dypede.gr/index.asp?a_id=327

7η ΥΠΕ (Κρήτης)

http://www.hc-crete.gr/connectingPeople/Home/Communication