ΙΚΑ. Βεβαιώσεις συντάξεων για φορολογική χρήση

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Βεβαιώσεις αποδοχών συντάξεων

Οι Βεβαιώσεις Αποδοχών Συντάξεων για το Οικονομικό Έτος 2016 (αποκτηθέντα εισοδήματα έτους 2015) των συνταξιούχων του του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και των ενταχθέντων ταμείων τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠΙΛΤ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΥΔΚΥ (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του ΑΜ ΔΙΑΣ ειναι 0150, 0151, 0416, 2008, 0164, 0165 και 0171 αντίστοιχα) καθώς και των συνταξιούχων κατοίκων εξωτερικού, είναι διαθέσιμες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Συντάξεις της ιστοσελίδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr) και θα μπορούν να αντληθούν για πληροφοριακούς λόγους.

Επισημαίνεται, ότι τα ποσά συντάξεων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην Δήλωση Φόρου Εισοδήματος (Ε1), καθόσον διαβιβάζονται μέσω της ΗΔΙΚΑ ΑΕ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε διαφοροποίηση στα προσυμπληρωμένα ποσά της Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος με αυτά της Βεβαίωσης Συντάξεων, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να απευθύνονται στο αρμόδιο τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-EΤΑΜ που αναφέρεται στο τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την διόρθωσή τους

Σχετικά:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΙΚΑ 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)

Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδόσετε τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση». Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) και των ενταχθέντων ταμείων τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΤΑΠΙΛΤ (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του ΑΜ ΔΙΑΣ ειναι 0150, 0151, 0416 και 2008 αντίστοιχα).

Βλέπε εδώ δείγμα ενημερωτικού σημειώματος

Πεδία προς συμπλήρωση

Κάτοικος
ΑΜ (γράμματα & νούμερα)
ΑΜ ΔΙΑΣ (χωρίς κενά)
AMKA
ΑΦΜ
Έτος