Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΙΚΑ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΙΚΑ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες

 • Εγγραφή
 • Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.
 • Μαζική Ταυτοποίηση Ασφαλισμένων
 • Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 • Ηλεκτρονική Έκδοση Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης
 • Βοήθεια Εργοδοτών
 • Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους / Συνταξιούχους


 • Πιστοποίηση Ασφαλισμένου
 • Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων
 • Εξέλιξη Αιτήματος Απογραφής και Απόδοσης Ασφαλιστικής Ικανότητας
 • Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης)
 • Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης
 • Ηλεκτρονική Παρακολούθηση της Πορείας της Αίτησης Συνταξιοδότησης
 • Οδηγός Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος
 • Εργαλείο Υπολογισμός Βασικού Ποσού Σύνταξης
 • Πληροφόρηση Συνταξιούχων για ΑΜΚΑ-ΑΦΜ
 • Πληροφόρηση Συνταξιούχων Εξωτερικού (Inform Pensioners who live abroad)
 • Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)
 • Ασφαλιστική Ικανότητα
 • Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου(ΑΜΑ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ. – Τ.Υ.Δ.Κ.Υ
 • Ενημέρωση Στοιχείων Δημοτολογίου Συνταξιούχων
 • Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες

 • Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών
 • Πίνακας Χρεών Οφειλέτη
 • Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη
 • Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης
 • Ρύθμιση Οφειλών
 • Πιστοποίηση Οφειλετών ΚΕΑΟΗλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πιστοποιημένους Φορείς

 • Πιστοποίηση Φορέων για τη Λήψη Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 • Λήψη Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 • Πιστοποίηση Φορέων για τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας
 • Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

Επιβεβαίωση Εγκυρότητας Ασφαλιστικής Ενημερότητας

 • Βεβαιώσεις που εκδόθηκαν έως 9/1/2012
 • Βεβαιώσεις που εκδόθηκαν από 10/1/2012 και μετά

Εγχειρίδια Χρήσης 

 • για τη Λήψη Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 • για τη Διαχείριση Χρηστών Πιστοποιημένου Φορέα
 • για την Υπηρεσία Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Οργανισμών
 • για την Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Παρόχους Προγράμματος Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων

 • Αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο Πρόγραμμα – Δήλωση Στοιχείων
 • Πιστοποίηση Παρόχων για το Πρόγραμμα Κατ΄Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων
 • Παροχή Υπηρεσιών κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πιστοποιημένους Ιατρούς Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

 • Ενημέρωση Ιατρών Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ
 • Εγχειρίδιο χρήσης για την Ενημέρωση Ιατρών Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ

Πηγήika.gr Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΙΚΑ