Ενδιάμεσες Φθινοπωρινές εκπτώσεις 2021. Πότε ξεκινούν και πόσο διαρκούν

Ενδιάμεσες Φθινοπωρινές εκπτώσεις 2021. Πότε ξεκινούν και πόσο διαρκούν

οι φθινοπωρινές εκπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο 4446/2016

 

Οι ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις ξεκινούν την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και διαρκούν μέχρι και 15 ημέρες

 

Σύμφωνα με το άρθρο 114 του νόμου 4446/2016 για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, ως ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι ορίζονται καταρχήν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, ωστόσο μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε περιφέρεια με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του τοπικού εμπορικού συλλόγου.

Οι ημέρες είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες.

 
 

Στο διάστημα των εκπτώσεων και σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του νόμου 4177/2013, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν, προαιρετικά, να λειτουργήσουν την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 από ώρα 11.00 έως 18.00 (άρθρο 23 παράγραφος 1 νόμου 2224/1994)

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων πέραν της αναγραφής της παλαιάς και νέας τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης