Οικογενειακά επιδόματα. Καταβολή επιδομάτων στήριξης τέκνων και στη μητέρα

Οικογενειακά επιδόματα. Καταβολή επιδομάτων στήριξης τέκνων και στη μητέρα

Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε ότι στην πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας για τα οικογενειακά επιδόματα εντοπίζεται ανισότητα μεταχείρισης της μητέρας αλλά και ιδίως του παιδιού ανάλογα με το είδος της οικογένειας. Ο Συνήγορος πρότεινε τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης με στόχο να εξασφαλισθεί η δυνατότητα ελέγχου των εκ του νόμου προϋποθέσεων και στο πρόσωπο της μητέρας, όταν ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης πατέρας δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, με στόχο ο πραγματικός ο δικαιούχος που είναι το παιδί να δύναται να λαμβάνει τα οικογενειακά επιδόματα.

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/02/synoyh-diamesolavhshs-epidoma-teknwn.pdf”]