Ηλεκτρονικά χορήγηση αντιγράφων σχετικών με δημοσίευση διαθήκης

Ηλεκτρονικά η χορήγηση αντιγράφων πρακτικών δημοσίευσης διαθήκης και πράξεων κήρυξης διαθήκης κυρίας

 

gov.gr – Δικαιοσύνη – Δικαστήρια – Ηλεκτρονικές δικαστικές αποφάσεις

https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/elektronikes-dikastikes-apophaseis

 

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων (ΟΔΣ)
  • να πληρώσετε το προβλεπόμενο παράβολο για τα ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα αντίγραφα των αποφάσεων

Με την διεκπεραίωση του αιτήματος χορηγείται Ακριβές Ηλεκτρονικό Αντίγραφο (υπογεγραμμένο pdf) με χρονοσήμανση και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή

Το σχετικό έγγραφο του Ειρηνοδικείου Αθηνών

 

Σχετικά: Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης από Ειρηνοδικείο και Πρωτοδικείο