Ηλεκτρονικά η έναρξη ατομικής επιχείρησης στο govgr

Δρομολογείται η λειτουργία το επόμενο διάστημα της ηλεκτρονικής δήλωσης έναρξης ατομικής επιχείρησης μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη govgr

Από την ομιλία (22.11.2022) του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο 1ο Summit του Work From Greece

«Το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να ανακοινώσουμε πολλές ακόμα υπηρεσίες στο gov.gr. Μια από αυτές, που αφορά και στους ψηφιακούς νομάδες, είναι η ίδρυση ατομικής επιχείρησης. Αυτή τη στιγμή μπορεί κανείς να ιδρύσει ψηφιακά μία ιδιωτική κεφαλαιακή εταιρεία στην Ελλάδα, αλλά μία ατομική επιχείρηση αυτό μέχρι τώρα δεν γίνεται ψηφιακά. Αυτό είναι θέμα λίγων εβδομάδων πλέον μπορεί κανείς να ολοκληρώνει τη διαδικασία αμιγώς ψηφιακά, με λίγα κλικ μέσω του govgr»
Έναρξη ατομικής επιχείρησης στη ΔΟΥ

Τα φυσικά πρόσωπα που πρόκειται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους.

Ειδικότερα, υποβάλλουν το έντυπο Δ211, το οποίο επί του παρόντος είναι διαθέσιμο μόνο στα ελληνικά. Το συγκεκριμένο έντυπο μπορεί να βρεθεί στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), www.aade.gr, στην ενότητα του καταλόγου των εντύπων (https://www.aade.gr/polites/katalogos-entypon).

Επίσης, πρέπει να συνυποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Στοιχείο προσδιορισμού της διεύθυνσης της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, όπως ενδεικτικά τίτλος ιδιοκτησίας, αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής μισθωτηρίου ή αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής δωρεάν παραχώρησης του χώρου. Για τις εγκαταστάσεις εξωτερικού, απαιτείται η υποβολή στοιχείου προσδιορισμού της διεύθυνσής τους, όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο.

2. Βεβαίωση ελέγχου από την υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του διακριτικού τίτλου, εφόσον χρησιμοποιείται από ατομική επιχείρηση.

3. Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Η συγκεκριμένη προέγκριση απαιτείται για κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες CPA 56.10.11, 56.30.10, 90.04.10 και 93.21.10 και πιο συγκεκριμένα αφορά στις ακόλουθες εθνικές επιχειρηματικές δραστηριότητες: 56.10.11.06, 56.30.10.09, 56.30.10.10, 56.30.10.11, 56.30.10.12, 90.04.10.09, 93.21.10.01 και 93.21.10.02.

4. Στην περίπτωση φυσικών προσώπων υπηκόων τρίτων χωρών, που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας, είναι απαραίτητη η άδεια διαμονής. Ειδικότερα, η άδεια διαμονής πρέπει να παρέχει το δικαίωμα έναρξης ατομικής επιχείρησης, όπως αυτό προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

 
Τόσο τα παραπάνω δικαιολογητικά, όσο και το έντυπο Δ211 υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ ή στην ψηφιακή πύλη “myAADE” (myaade.gov.gr) μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» από το φορολογούμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Πηγή: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης