Ηλεκτρονικά η μισθοδοσία όλων των δημοσίων υπαλλήλων

Ηλεκτρονικά η μισθοδοσία όλων των δημοσίων υπαλλήλων

Ενοποιείται και ψηφιοποιείται πλήρως η μισθοδοσία όλων των φορέων του δημοσίου τομέα

Στην υλοποίηση του πρώτου ενιαίου και πλήρως ψηφιοποιημένου συστήματος μισθοδοσίας όλων των αμειβόμενων από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προχωρά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω ενός νέου πληροφοριακού συστήματος. Με τον τρόπο αυτό γίνεται πιο γρήγορος και ακριβής ο υπολογισμός, η εκκαθάριση, η πληρωμή και απόδοση των μισθών, των ασφαλιστικών εισφορών και κρατήσεων, εξοικονομώντας πόρους και βελτιώνοντας τη λειτουργία του Κράτους.

Συγκεκριμένα, πριν από λίγες ημέρες υπεγράφη η σχετική σύμβαση για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) Μισθοδοσίας». Πρόκειται για την τρίτη και τελευταία φάση οργάνωσης της λειτουργίας της ΕΑΠ που προβλεπόταν ήδη από την ίδρυση της. Το συγκεκριμένο έργο βρισκόταν σε εκκρεμότητα για περισσότερα από πέντε χρόνια. Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τέθηκε και πάλι σε καθεστώς υλοποίησης με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ανάδοχος του έργου είναι ο Όμιλος Εταιριών «QUALITY & RELIABILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης θα καταγραφούν για πρώτη φορά όλα τα επιμέρους συστήματα υπολογισμού και εκκαθάρισης της μισθοδοσίας των φορέων του Δημοσίου και οι ιδιαιτερότητες των φορέων, ακόμη και σε ατομικό επίπεδο μισθοδοτούμενου. Παράλληλα, το καινούργιο ηλεκτρονικό σύστημα θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο έγκαιρη πληροφόρηση στους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ κλπ) καθώς και στις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων και ειδικά του Υπουργείου Οικονομικών.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η πλήρης γνώση σε πραγματικό χρόνο του ύψους της μισθοδοσίας καθώς και των ενδεχομένων πολλαπλών πηγών μισθοδοσίας του κάθε αμειβόμενου από το Κράτος προσώπου. Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα καλύπτει, κατά την πλήρη παραγωγική του λειτουργία (η οποία έχει δρομολογηθεί για τον Ιούλιο του 2021), τουλάχιστον 680.000 μισθοδοτούμενους, 3.500 πιστοποιημένους φορείς του Δημοσίου (Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων, Περιφέρειες, ΟΤΑ, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, Ανεξάρτητες Αρχές, Ιερές Μητροπόλεις, σχολικές επιτροπές, λοιπά ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.α.) και 2.800 πιστοποιημένους εκκαθαριστές.
Ισχύον καθεστώς

Προσωποποιημένη Πληροφόρηση μισθοδοτούμενων μέσω Γ.Γ.Π.Σ.

Είσοδος

 

Ενημέρωση για την Μισθοδοσία των Δημοσίων Υπαλλήλων (μέσω ΓΓΠΣ)

 

Ενημέρωση Μισθοδοτούμενων (μέσω ΕΑΠ)

Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων γίνεται κάθε μήνα η εκκαθάριση Μισθοδοσίας τωv υπαλλήλων των παρακάτω Υπουργείων και ΝΠΔΔ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υπάλληλοι Υπ. Οικονομικών 2.578
Υπάλληλοι Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 150

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ελεγκτικό Συνέδριο (Δικαστικοί Λειτουργοί) 134
Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπάλληλοι) 636

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 11.893

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΜΤΠΥ 110
ΟΔΔΗΧ 17
Βαρβάκειο Ίδρυμα 3
Επιτροπή Ολυμπίων Κληροδοτημάτων 15
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 337