Ηλεκτρονικά τα αιτήματα προς τον ΕΟΠΥΥ για δαπάνες προμήθειας οπτικών

Ηλεκτρονικά τα αιτήματα προς τον ΕΟΠΥΥ για δαπάνες προμήθειας οπτικών

Αιτήματα και δικαιολογητικά για αποζημίωση δαπανών προμήθειας οπτικών

 

Με την υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10040/17-03-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1066/Β/19-03-2021) θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα αιτήματα για αποζημίωση που αφορούν:

1. δαπάνες για προμήθεια οπτικών ειδών,
2. δαπάνες μετακίνησης για διενέργεια συνεδριών αιμοκάθαρσης και
3. δαπάνες μετακίνησης για διενέργεια μεταγγίσεων αίματος, αφαιμαξομεταγγίσεων ή αφαιμάξεων σε δικαιούχους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες.

Επιπλέον, επεκτείνεται για όλους (παιδιά, εφήβους και ενήλικες) η ψηφιακή διαδικασία υποβολής ατομικών αιτημάτων προς τον ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και ψυχοθεραπεία). Η λειτουργία της πλατφόρμας είχε ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2020 μόνο για προστατευόμενα μέλη, διευκολύνοντας την καθημερινότητα οικογενειών με παιδιά που υποβάλλονται σε αυτές τις ειδικές θεραπείες.

Οι πολίτες μπορούν να αποστέλλουν προς τον ΕΟΠΥΥ τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις παραπάνω διαδικασίες χωρίς να μεταβαίνουν στην Υπηρεσία και χωρίς να περιμένουν σε ουρές. Το όφελος μεγιστοποιείται ειδικά για όσους πολίτες υποβάλλονται σε επαναλαμβανόμενες θεραπείες, άρα χρειάζεται περιοδικά να επαναλαμβάνουν και τα αιτήματα προς τον ΕΟΠΥΥ. Μεγάλο είναι επίσης το όφελος για την ίδια την Υπηρεσία, η οποία μειώνει τη γραφειοκρατία και μπορεί να ελέγχει και να διεκπεραιώνει ταχύτερα και ακριβέστερα τα αιτήματα που υποβάλλονται.

Η διαδικασία είναι σχεδιασμένη με απλό και λειτουργικό τρόπο. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στο atomika-aitimata.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ τους (ή τον ΑΜΚΑ του προστατευόμενου μέλους) και υποβάλλουν την αίτηση αναρτώντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και καταχωρώντας τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο είναι αποκλειστικοί δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Στη συνέχεια η Υπηρεσία ελέγχει τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά και καταβάλλει τα αναλογούντα ποσά χωρίς άλλη ενέργεια των δικαιούχων.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του δικτύου και των παρεχομένων υπηρεσιών στα ΚΕΠ, οι παραπάνω διαδικασίες θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν με φυσικό τρόπο τα αιτήματα για αποζημίωση και προς τα ΚΕΠ, τα οποία με τη σειρά τους θα τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά προς τον ΕΟΠΥΥ.

 

Αιτήματα και δικαιολογητικά για αποζημίωση δαπανών προμήθειας οπτικών

https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/ethnikos-organismos-parokhes-uperesion-ugeias-eopuu/apozemiose-optikon

 

Για την υποβολή του αιτήματος σας θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΜΚΑ του προστατευόμενου μέλους
  • τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή
  • έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο είστε αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος
  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου

Μετά την είσοδο σας επιλέξτε -Ατομικά αιτήματα παροχών- και στην συνέχεια -Υποβολή- και -Οπτικά-

  

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10040/2021 – ΦΕΚ τεύχος Β’ 1066/19-03-2021
Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των δαπανών, μέσω ατομικών αιτημάτων, παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ατομικών αιτημάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Μετά την έκδοση των γνωματεύσεων για παροχές υγείας όπως αυτές προβλέπονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) (Β’4898/2018) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την εκτέλεση αυτών, οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Ηλεκτρονική υποβολή ατομικών αιτημάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), για την αποζημίωση των σχετικών δαπανών.
Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του δικαιούχου με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης με την οποία ο δικαιούχος υποχρεωτικά επιβεβαιώνει, μέσω κατάλληλου πεδίου, την ακρίβεια και γνησιότητα του συνόλου των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών, τον αριθμό της πρωτότυπης ηλεκτρονικής γνωμάτευσης και το γεγονός ότι το σύνολο των υποβληθεισών για αποζημίωση παροχών υγείας, εκτελέστηκαν σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Υ.

2. Με την ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται υποχρεωτικά, ανά κατηγορία αιτήματος, τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Υποβαλλόμενα ψηφιακά δικαιολογητικά

1. Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση δαπανών για διενέργεια ειδικών θεραπειών παιδιών/εφήβων/ενηλίκων.

α) Ηλεκτρονικό τιμολόγιο του παρόχου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.4308/2014 (Α’251), ή ψηφιακό αντίγραφο του πρωτότυπου τιμολογίου/απόδειξης, στο οποίο, εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων θα αναγράφεται ο αριθμός της μηνιαίας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης και το χρονικό διάστημα της θεραπείας.
β) Χειρόγραφη γνωμάτευση, στις περιπτώσεις δικαιούχων για τους οποίους δεν έχει ακόμη εκδοθεί ηλεκτρονική.
γ) Για παράταση των θεραπειών σε δικαιούχους μετά το 21 έτος: Απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας από Υγειονομικές Επιτροπές εκτός των ΚΕΠΑ, για δικαιούχους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
δ) Βεβαίωση του θεραπευτή ή του ιδιοκτήτη του κέντρου, στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες διενέργειας των θεραπειών καθώς και τα στοιχεία των θεραπευτών (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλματος). Η βεβαίωση υπογράφεται από τον θεραπευτή ή τον ιδιοκτήτη του κέντρου καθώς και από τους θεραπευτές που εκτέλεσαν τις θεραπείες.
ε) Βεβαίωση δραστηριοτήτων του θεραπευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του κέντρου (μέσω του taxisnet), η οποία υποβάλλεται την πρώτη φορά καθώς και σε κάθε μεταβολή.

2. Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση δαπανών μετακίνησης για διενέργεια μεταγγίσεων αίματος, αφαιμαξομεταγγίσεων ή αφαιμάξεων σε δικαιούχους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες.

α) Βεβαίωση του θεραπευτηρίου με τις ημερομηνίες διενέργειας των ιατρικών πράξεων.

3. Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση δαπανών μετακίνησης για διενέργεια συνεδριών αιμοκάθαρσης.

α) Βεβαίωση του θεραπευτηρίου με τις ημερομηνίες διενέργειας των ιατρικών πράξεων
β) Μόνον για τις περιπτώσεις διενέργειας αιμοκάθαρσης εκτός της κοντινότερης στον τόπο κατοικίας του δικαιούχου: Βεβαίωση της μονάδας αιμοκάθαρσης, για την αδυναμία διενέργειας της πράξης λόγω πληρότητας.
γ) Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης του τόπου κατοικίας από την μονάδα, στις περιπτώσεις κατοικίας εκτός αστικών κέντρων (μόνον την πρώτη φορά και σε κάθε μεταβολή).
δ) Μόνον στις περιπτώσεις που για άλλους λόγους υγείας η αιμοκάθαρση διενεργείται σε μονάδα εκτός του τόπου κατοικίας του δικαιούχου.
δα’) Ιατρική γνωμάτευση του Συντονιστή Διευθυντή Νεφρολογικής Κλινικής κρατικού Νοσοκομείου ή του αναπληρωτή του, ότι ο ασθενής χρήζει νοσηλείας σε συγκεκριμένη κλινική.
δβ’) Βεβαίωση της κοντινότερης στον τόπο κατοικίας του μονάδας από την οποία να προκύπτει η αδυναμία εξυπηρέτησής του σε αυτή. (Δεν απαιτείται όταν η κοντινότερη μονάδα είναι Μ.Χ.Α.)
δγ’) Μόνον για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες
– Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο προσωρινός τόπος κατοικίας.

4. Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση δαπανών μετακίνησης για λόγους υγείας, εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του.

α) Βεβαίωση Διευθυντή κρατικού Νοσοκομείου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, για την αδυναμία αντιμετώπισης του περιστατικού, καθώς και την πιθανή ανάγκη μετακίνησης με αεροπλάνο ή/και συνοδό.
β) Αντίγραφα των εξετάσεων ή του εξιτηρίου σε περίπτωση νοσηλείας.
γ) Αντίγραφα των εισιτηρίων μετακίνησης με Μ.Μ.Μ. ή αποδείξεις βενζίνης και διοδίων σε περιπτώσεις μετακίνησης με Ι.Χ. ή απόδειξη καταβολής κομίστρου και διοδίων όταν η μετακίνηση γίνεται με ταξί.
δ) Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης

5. Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση δαπάνης για προμήθεια οπτικών ειδών

α) Ηλεκτρονικό τιμολόγιο του παρόχου, ή ψηφιακό αντίγραφο του πρωτότυπου τιμολογίου/απόδειξης.
β) Βεβαίωση του οπτικού σχετικά με την εκτέλεση της γνωμάτευσης.

6. Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση λουτροθεραπείας.

α) Ιατρική γνωμάτευση για την αναγκαιότητα της θεραπείας από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας.
β) Ιατρική γνωμάτευση θεράποντα καρδιολόγου για την δυνατότητα διενέργειας της θεραπείας χωρίς την ύπαρξη αντενδείξεων.
γ) Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της λουτροπηγής με τις ημερομηνίες διενέργειας των λούσεων.
δ) Ψηφιακό αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών καταλύματος, εφόσον χρησιμοποιήθηκε
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι μετακινήθηκε στις ημερομηνίες όπως δηλώνονται στην βεβαίωση της λουτροπηγής.

7. Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση αεροθεραπείας.

α) Ιατρική γνωμάτευση από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, νοσοκομείου ή συμβεβλημένης κλινικής ή Μ.Τ.Ν.-Μ.Χ.Α., στην οποία βεβαιώνεται η πάθηση και η αναγκαιότητα της συνέχισης της θεραπείας κατά το χρονικό διάστημα από 1-6ου έως 31-8ου.
β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν έλαβε ούτε θα λάβει την αποζημίωση αυτή από άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο ή άλλο φορέα και δεν έχει νοσηλευτεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα δημόσιο ή ιδιωτικό άνω των 46 ημερών, κατά το αναφερόμενο στην παρ. α’ διάστημα.
γ) Απόφαση ΚΕΠΑ ή άλλων Επιτροπών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για παθήσεις των πνευμόνων.

8. Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση για χρήση υπηρεσιών αποκλειστικών νοσοκόμων, σε κρατικά νοσοκομεία.

α) Επικυρωμένη Ιατρική βεβαίωση Διευθυντή κλινικής κρατικού Νοσοκομείου για την αναγκαιότητα της χρήσης αποκλειστικής/ου νοσοκόμου.
β) Αντίγραφο του εξιτηρίου νοσηλείας.
γ) Απόδειξη παροχής υπηρεσιών της/του αποκλειστικής/κου
δ) Βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας για ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω στην κινητική αναπηρία, για αποζημίωση του συνόλου των ημερών νοσηλείας.

9. Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για καταβολή εφάπαξ χρηματικής αποζημίωσης αντί μαιευτικής περίθαλψης, στην περίπτωση τοκετού κατ’ οίκον.

α) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.
β) Υπεύθυνη δήλωση του άμεσα δικαιούχου ότι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε στο σπίτι και δεν ακολούθησε νοσηλεία στο άμεσο χρονικό διάστημα.
γ) Βεβαίωση της μαίας ότι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε στο σπίτι.
δ) Απόδειξη παροχής υπηρεσιών της μαίας

10. Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση δαπανών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε μη συμβεβλημένους ιδιωτικούς φορείς.

α) Βεβαίωση του θεράποντα ιατρού από την οποία θα προκύπτει ότι η δικαιούχος υποβλήθηκε σε εξωσωματική γονιμοποίηση, ποιες φάσεις αυτής πραγματοποιήθηκαν (ωοληψία και εμβρυομεταφορά) καθώς και τις ημερομηνίες πραγματοποίησης αυτών.
β) Απόδειξη παροχής υπηρεσιών με αναφορά των ανωτέρω φάσεων της διαδικασίας.

11. Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση δαπάνης για προμήθεια περούκας.

α) Ηλεκτρονικό τιμολόγιο του παρόχου ή ψηφιακό αντίγραφο του πρωτότυπου τιμολογίου/απόδειξης.

12. Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση δαπανών για διενέργεια λογοθεραπειών. (το αίτημα δεν αφορά ειδικές θεραπείες παιδιών/εφήβων και ενηλίκων)

α) Αντίγραφο χειρόγραφης γνωμάτευσης.
β) Απόδειξη παροχής υπηρεσιών του λογοθεραπευτή.
γ) Για απαλλαγή της συμμετοχής απαιτείται απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας για δικαιούχους ηλικίας άνω των 16 ετών και με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
δ) Δήλωση του δικαιούχου ότι δεν έχει νοσηλευτεί σε ΚΕΦΙΑΠ ή ΚΑΑ κλειστής ή ανοιχτής νοσηλείας για έξι μήνες.
Δεν απαιτείται υποβολή του α) και γ) δικαιολογητικού στην περίπτωση ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.

13. Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση δαπανών για διενέργεια εργοθεραπειών. (το αίτημα δεν αφορά ειδικές θεραπείες παιδιών/εφήβων και ενηλίκων)

α) Αντίγραφο χειρόγραφης γνωμάτευσης.
β) Απόδειξη παροχής υπηρεσιών του εργοθεραπευτή.
γ) Δήλωση του δικαιούχου ότι δεν έχει νοσηλευτεί σε ΚΕΦΙΑΠ ή ΚΑΑ κλειστής ή ανοιχτής νοσηλείας για έξι μήνες.

14. Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση δαπανών για διενέργεια ψυχοθεραπειών. (το αίτημα δεν αφορά ειδικές θεραπείες παιδιών/εφήβων και ενηλίκων)

α) Αντίγραφο χειρόγραφης γνωμάτευσης από Ψυχίατρο.
β) Απόδειξη παροχής υπηρεσιών του ψυχοθεραπευτή ή του ψυχιάτρου.
γ) Δήλωση του δικαιούχου ότι δεν παρακολουθεί ούτε έχει ενταχθεί εκ παραλλήλου σε πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

15. Υποβολή αιτήματος δικαιούχων πασχόντων από κοιλιοκάκη, για αποζημίωση δαπανών για προμήθεια προϊόντων ειδικής διατροφής χωρίς γλουτένη.

α) Ψηφιακό αντίγραφο της αρχικής χειρόγραφης ιατρικής γνωμάτευσης-βεβαίωσης.
β) Ηλεκτρονικό τιμολόγιο του παρόχου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.4308/2014 (Α’251), ή ψηφιακό αντίγραφο του πρωτότυπου τιμολογίου/ απόδειξης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα σκευάσματα με την εμπορική ονομασία, την σήμανση χωρίς γλουτένη, τα τεμάχια αυτών και την τιμή τους. Στις περιπτώσεις αποδείξεων ταμειακών μηχανών απαιτείται σφραγίδα του προμηθευτή στο πίσω μέρος αυτών, καθώς και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί αδυναμίας προμήθειας των προϊόντων ειδικής διατροφής χωρίς γλουτένη από συμβεβλημένους παρόχους.

3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να μειώνει σταδιακά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της παροχής, είτε με την αντικατάσταση των χειρόγραφων δικαιολογητικών είτε με την σταδιακή ενεργοποίηση δυνατοτήτων ψηφιακών υπηρεσιών αυτεπάγγελτου ελέγχου.

4. Οι Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να προβαίνουν σε ηλεκτρονικούς ελέγχους και διασταυρώσεις των υποβληθέντων στοιχείων και να αποστέλλουν περιοδικά στοιχεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τον ίδιο σκοπό.

Άρθρο 2
Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

1. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων του άρθρου 1 μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (Α’ 102).

2. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης διενεργείται μέσω πιστοποιημένου υπαλλήλου του Κ.Ε.Π. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 1, η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στη συνέχεια, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π. καταχωρεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα στοιχεία του αιτούντος.

3. Η αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Υ. σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθούν και να αξιοποιηθούν οι απαιτούμενες διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 1 μέσω των Κ.Ε.Π. και μεριμνούν για την τήρηση των απαραίτητων στοιχείων ώστε να καθίσταται εφικτή η παραγωγή αναφορών και στατιστικών αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των Κ.Ε.Π..

4. Για την πραγματοποίηση κάθε αλλαγής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των Κ.Ε.Π., ο Ε.Ο.Π.Π.Υ. συνεργάζεται με την Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., ώστε να πραγματοποιούνται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των Κ.Ε.Π..

5. Πριν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στα Κ.Ε.Π. διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εξυπηρέτηση των χρηστών – υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. και παρέχονται οι αναγκαίες οδηγίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Άρθρο 3
Εκκαθάριση, έκδοση απόφασης και αποζημίωση των δαπανών με ατομικά αιτήματα των δικαιούχων

1. Η ηλεκτρονική αίτηση για την αποζημίωση των παροχών υπηρεσιών υγείας, με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στα αρμόδια όργανα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να ελεγχθούν και εκκαθαριστούν οι αιτούμενες δαπάνες, από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις βάσει της χωρικής τους αρμοδιότητας. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να κατανέμει τα ατομικά αιτήματα και με άλλα κριτήρια, μεταξύ των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή Ομάδων Εργασίας προκειμένου να επιτυγχάνει μικρότερους χρόνους εκκαθάρισης. Η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου στο Ο.Π.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στη συνέχεια δύναται να ενημερώνεται και ο δικαιούχος με γραπτό μήνυμα sms, για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του και την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επίσης ενημερώνεται στο Ο.Π.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ο Φάκελος Ασφάλισης Υγείας (Φ.Α.Υ.) με τα στοιχεία του αιτήματος και όλα τα δικαιολογητικά υποβολής. Κατά την έκδοση των σχετικών γνωματεύσεων έχει ελεγχθεί η ασφαλιστική ικανότητα και η σχέση κύριου ΑΜΚΑ και ΑΜΚΑ προστατευόμενων μελών. Για την αυτοματοποιημένη διασταύρωση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) του δικαιούχου με τον ΑΦΜ του, διατίθεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η διαδικτυακή υπηρεσία «Διασταύρωση IBAN-ΑΦΜ» μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4557/2018 (Α’ 139). Μέχρι την πλήρη αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση του λογαριασμού πληρωμών, σε όλα τα ατομικά αιτήματα θα υποβάλλεται αντίγραφο της σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου του δικαιούχου που αναγράφει τον ΙΒΑΝ.

2. Τα αιτήματα ελέγχονται και εκκαθαρίζονται, σύμφωνα με τις κείμενες δημοσιονομικές διατάξεις και τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα αρμόδια όργανα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., βάσει της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών, που υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

3. Στις περιπτώσεις αιτημάτων που από τον έλεγχο τους διαπιστώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, το αίτημα επιστρέφεται, μέσω του Ο.Π.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στον δικαιούχο, με επισήμανση των ελλείψεων, προκειμένου να υποβληθεί νέο αίτημα και πλήρη δικαιολογητικά. Στη συνέχεια δύναται να ενημερώνεται και ο δικαιούχος με γραπτό μήνυμα sms για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής απόφασης. Την απόφαση μπορεί να την αντλήσει ο δικαιούχος από τον Φ.Α.Υ. στο Ο.Π.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και από την προσωπική του θυρίδα χρήστη του άρθρου 26 του ν. 4727/2020 που τηρείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση. Η ανάρτηση της απόφασης στο Ο.Π.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στη θυρίδα χρήστη θα γίνεται την ημέρα οριστικοποίησης της απόφασης. Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά από την παρέλευση δέκα (10) πλήρων εργασίμων ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησής της.
Με τον ίδιο τρόπο ολοκληρώνεται η διαδικασία εκκαθάρισης και αποζημίωσης των αιτημάτων παροχών υπηρεσιών υγείας που υποβλήθηκαν από την 15-12-2020 και εφεξής στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

4. Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί για πέντε έτη το σύνολο των πρωτότυπων δικαιολογητικών των ατομικών του αιτημάτων και να τα προσκομίζει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εντός είκοσι (20) ημερών από την ενημέρωσή του, οποτεδήποτε του ζητηθεί. Τα δικαιολογητικά μπορεί να ζητούνται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ζητηθέντων δικαιολογητικών, ακολουθείται η διαδικασία του ν. 4270/2014 για την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Άρθρο 4
Ενστάσεις

Η υποβολή ένστασης και των δικαιολογητικών που την τεκμηριώνουν πραγματοποιείται εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης.
Η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) εξετάζει τις ενστάσεις βάσει των υποβληθέντων με το αρχικό αίτημα δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με την ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να καθορίσει, μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των ενστάσεων.

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 49556/04-08-2020 (Β’ 3244) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.