Ηλεκτρονικό εισιτήριο. Έκδοση κάρτας ATH.ENA CARD μέσω διαδικτύου και για ανέργους και ΑμεΑ

Ηλεκτρονικό εισιτήριο. Έκδοση κάρτας ATH.ENA CARD μέσω διαδικτύου

Έκδοση προσωποποιημένων καρτών ATH.ENA Card μέσω διαδικτύου (www.athenacard.gr) και για ανέργους και ΑμΕΑ

Ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει (10-1-2018) ότι, σε συνέχεια της επανεξέτασης του τρόπου έκδοσης των προσωποποιημένων καρτών ΑΤΗ.ΕΝΑ Card από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είναι δυνατή η έκδοση προσωποποιημένων καρτών ΑΤΗ.ΕΝΑ Card, με καταχώρηση στοιχείων, μέσω διαδικτύου και αποστολής στους δικαιούχους με ταχυδρομείο.Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στις κατηγορίες επιβατών με ολόκληρο κόμιστρο, στις κατηγορίες μειωμένου κομίστρου (επιβάτες άνω των 65 και κάτω των 18 ετών) και στους επιβάτες – δικαιούχους δωρεάν μετακινήσεων (άνεργοι, ΑμΕΑ).

Η έκδοση της κάρτας γίνεται με καταχώρηση στοιχείων, μέσω της ιστοσελίδας www.athenacard.gr, η οποία παρέχει το σύνολο των σχετικών πληροφοριών.

 

Οδηγίες για ανέργους και ΑμΕΑ

Οι ειδικές ομάδες, άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ) και ΑμΕΑ, καλούνται να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στην ιστοσελίδα athenacard.gr, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Ο ΟΑΣΑ, συλλέγοντας τα παραπάνω στοιχεία, προχωρά στην έκδοση προσωποποιημένων καρτών, οι οποίες αποστέλλονται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δικαιούχος.

Η τελική ενεργοποίηση της Κάρτας, στην περίπτωση των ειδικών κατηγοριών, γίνεται κατόπιν σχετικής επιβεβαίωσης από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης).

Για την έκδοση προσωποποιημένων καρτών ATH.ENA Card, μέσω διαδικτύου, το link είναι το ακόλουθο:
https://athenacard.gr/save_request.devΗ έκδοση των προσωποποιημένων καρτών ATH.ENA CARD μέσω ΕΛΤΑ

Παράταση ισχύος καρτών Οκτωβρίου 2017 μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2017 (Ανακοίνωση ΟΑΣΑ)

1. Ο ΟΑΣΑ εξετάζοντας την πορεία έκδοσης προσωποποιημένων καρτών και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που δημιουργούνται για το επιβατικό κοινό και προκειμένου αυτές να εξομαλυνθούν εισηγήθηκε προς το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενιαία παράταση ισχύος των καρτών Οκτωβρίου μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2017. Μετά την ημερομηνία αυτή οι επιβάτες πρέπει να κινούνται με ηλεκτρονικό εισιτήριο ή ηλεκτρονικές κάρτες.

2. Ο ΟΑΣΑ από την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 θα επιτρέψει την έκδοση μεμονωμένων ηλεκτρονικών εισιτηρίων του 1,40 στα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων αντικαθιστώντας πλήρως τα παλαιά χάρτινα εισιτήρια.

3. Οι επιβάτες που έχουν στην κατοχή τους παλαιά χάρτινα εισιτήρια, μπορούν να τα χρησιμοποιούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

4. Εντός του Νοεμβρίου 2017 θα αρχίσει το κλείσιμο των πυλών στους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ.

Οι δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης (άνεργοι, ΑΜΕΑ κ.λπ.) θα συνεχίσουν να μετακινούνται όπως και σήμερα, μέχρις ότου αποφασιστεί πότε και πώς θα εκδώσουν προσωποποιημένες κάρτες. Στους σταθμούς του Μετρό θα υπάρχει ανοικτή πύλη ώστε να μπορούν να διέρχονται ελεύθερα.

Η απόφαση της παράτασης ισχύος μηνιαίων καρτών ΟΑΣΑ Οκτωβρίου 2017

Αριθμ. οικ.78123 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3828/01.11.2017
Κατ’ εξαίρεση παράταση ισχύος μηνιαίων καρτών ΟΑΣΑ Οκτωβρίου 2017.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:
1. Κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2017 έως 15 Νοεμβρίου 2017 η μετακίνηση με τα μέσα του Ομίλου ΟΑΣΑ του επιβατικού κοινού που διαθέτει κάρτα Οκτωβρίου 2017, θα γίνεται κατ’ εξαίρεση για το χρονικό διάστημα αυτό, με τη χρήση της κάρτας Οκτωβρίου 2017.
2. Η ως άνω καταληκτική ημερομηνία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Με νεότερη κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Οικονομικών θα ρυθμιστεί η κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού επί των κομίστρων που δικαιούται κατά νόμο ο ΟΑΣΑ από το Δημόσιο για το παραπάνω διάστημα.
3. Για τους κατόχους μηνιαίας κάρτας Οκτωβρίου 2017 που καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ανοιχτό φάκελο για την έκδοση προσωποποιημένης κάρτας, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναγράφεται στο www.athenacard.gr, η μηνιαία κάρτα ισχύει μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2017.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1η Νοεμβρίου 2017.
Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αριθμ. οικ.78123 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3828/01.11.2017)Διαδικασία έκδοσης προσωποποιημένων καρτών ATH.ENA CARD με κατάθεση φακέλου από τους επιβάτες και αποστολής της ηλεκτρονικής κάρτας στην διεύθυνση επιλογής τους.

Η διαδικασία αφορά όλους τους κατόχους μηνιαίων καρτών κανονικής τιμής, καθώς και τους επιβάτες άνω των 65 και κάτω των 18 ετών, που διαθέτουν μηνιαία κάρτα εντός του 2017.

ΒΗΜΑ 1. Προετοιμασία φάκελου μεγέθους Α4 με τα ακόλουθα στοιχεία:
Φωτοτυπία της υπάρχουσας μηνιαίας κάρτας με μηνιαίο κουπόνι (έτους 2017)
Φωτοτυπία εγγράφου που πιστοποιεί τον αριθμό ΑΜΚΑ
Πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας
Εκτύπωση του Εντύπου Προσωποποίησης με QR Code από το www.athenacard.gr

ΒΗΜΑ 2. Αναγραφή στοιχείων επί του φακέλου.
Αναγράφονται επί του φακέλου τα ακόλουθα στοιχεία:
Όνομα, Επώνυμο
Διεύθυνση όπου θα αποσταλεί η προσωποποιημένη κάρτα (οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ)

ΒΗΜΑ 3. Ο φάκελος παραδίδεται ανοικτός, σε οποιοδήποτε σταθμό των γραμμών 1,2,3 του ΜΕΤΡΟ, χωρίς αναμονή για την έκδοση της κάρτας.
Παράδοση του ανοικτού φακέλου (σε όλους τους σταθμούς του Μετρό, σε προκαθορισμένα σημεία με ειδική σήμανση)
Οι φάκελοι διαχειρίζονται με ασφαλή διαδικασία

ΒΗΜΑ 4. Αποστολή του φακέλου στη διεύθυνση επιλογής των επιβατών.
Ο φάκελος με την προσωποποιημένη κάρτα χωρίς κόμιστρο και τα λοιπά στοιχεία, αποστέλλονται ταχυδρομικά στην διεύθυνση που αναγράφηκε στο φάκελο.

ΒΗΜΑ 5. Φόρτιση προσωποποιημένης κάρτας με προϊόντα κομίστρου.
Η προσωποποιημένη κάρτα δεν είναι φορτισμένη με κόμιστρο.
Οι επιβάτες πηγαίνουν σε οποιοδήποτε Αυτόματο Μηχάνημα Επαναφόρτισης Καρτών (ΑΜΕΚ) των γραμμών 1,2 και 3 & στις στάσεις του ΤΡΑΜ της ΣΤΑΣΥ ή στα εκδοτήρια της ΟΣΥ ή και στην ιστοσελίδα www.athenacard.gr και φορτίζουν την προσωποποιημένη κάρτα με όποιο προϊόν επιθυμούν.

ΣχετικάΤο ηλεκτρονικό εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)