Το ηλεκτρονικό εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)

Το ηλεκτρονικό εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)

Εφαρμογή του «Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου» (ΑΣΣΚ) στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας (ηλεκτρονικό εισιτήριο)Παράταση ισχύος καρτών Οκτωβρίου 2017 μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2017 (Ανακοίνωση ΟΑΣΑ)

1. Ο ΟΑΣΑ εξετάζοντας την πορεία έκδοσης προσωποποιημένων καρτών και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που δημιουργούνται για το επιβατικό κοινό και προκειμένου αυτές να εξομαλυνθούν εισηγήθηκε προς το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενιαία παράταση ισχύος των καρτών Οκτωβρίου μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2017. Μετά την ημερομηνία αυτή οι επιβάτες πρέπει να κινούνται με ηλεκτρονικό εισιτήριο ή ηλεκτρονικές κάρτες.

2. Ο ΟΑΣΑ από την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 θα επιτρέψει την έκδοση μεμονωμένων ηλεκτρονικών εισιτηρίων του 1,40 στα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων αντικαθιστώντας πλήρως τα παλαιά χάρτινα εισιτήρια.

3. Οι επιβάτες που έχουν στην κατοχή τους παλαιά χάρτινα εισιτήρια, μπορούν να τα χρησιμοποιούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

4. Εντός του Νοεμβρίου 2017 θα αρχίσει το κλείσιμο των πυλών στους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ.

Η απόφαση της παράτασης ισχύος μηνιαίων καρτών ΟΑΣΑ Οκτωβρίου 2017

Αριθμ. οικ.78123 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3828/01.11.2017
Κατ’ εξαίρεση παράταση ισχύος μηνιαίων καρτών ΟΑΣΑ Οκτωβρίου 2017.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:
1. Κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2017 έως 15 Νοεμβρίου 2017 η μετακίνηση με τα μέσα του Ομίλου ΟΑΣΑ του επιβατικού κοινού που διαθέτει κάρτα Οκτωβρίου 2017, θα γίνεται κατ’ εξαίρεση για το χρονικό διάστημα αυτό, με τη χρήση της κάρτας Οκτωβρίου 2017.
2. Η ως άνω καταληκτική ημερομηνία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Με νεότερη κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Οικονομικών θα ρυθμιστεί η κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού επί των κομίστρων που δικαιούται κατά νόμο ο ΟΑΣΑ από το Δημόσιο για το παραπάνω διάστημα.
3. Για τους κατόχους μηνιαίας κάρτας Οκτωβρίου 2017 που καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ανοιχτό φάκελο για την έκδοση προσωποποιημένης κάρτας, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναγράφεται στο www.athenacard.gr, η μηνιαία κάρτα ισχύει μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2017.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1η Νοεμβρίου 2017.
Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αριθμ. οικ.78123 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3828/01.11.2017)

 

ηλεκτρονικές κάρτες

Είδος Κάρτας Κόστος Ολόκληρης Κάρτας Κόστος Μειωμένης Κάρτας
 30 ημερών 30 € 15 €
 90 ημερών (3 μήνες) 85 € 43 €
 180 ημερών (6 μήνες) 170 €  85 € 
 360 ημερών (ετήσια) 330 € 165 €

Όλες οι κάρτες ισχύουν για μετακινήσεις με: Λεωφορεία (πλην γραμμών Αεροδρομίου και γραμμής Χ80), Τρόλεϊ, Μετρό (εκτός διαδρομών προς και από το Αεροδρόμιο), ΗΣΑΠ, Τραμ και Προαστιακό (στα τμήματα Πειραιάς – ΣΚΑ και Κορωπί – Μαγούλα).

Η κάθε κάρτα ισχύει από τη στιγμή που θα γίνει η πρώτη επικύρωση. Για παράδειγμα, μία κάρτα 30 ημερών μπορεί να αγοραστεί στις 20 Οκτωβρίου και να χρησιμοποιηθεί από τις 24 Οκτωβρίου (πρώτη επικύρωση) ως τις 23 Νοεμβρίου.

Ηλεκτρονικό εισιτήριο στα ΜΜΜ. Έκδοση κάρτας ATH.ENA CARD μέσω ΕΛΤΑΜε το ηλεκτρονικό κόμιστρο τι αλλάζει

Στην παρούσα φάση εφαρμογής του νέου συστήματος, τα είδη των εισιτηρίων και καρτών δεν αλλάζουν. Αλλάζει το μέσο που χρησιμοποιείται, και από χάρτινο γίνεται ηλεκτρονικό για να παρέχει ευελιξία στην χρήση και στην αγορά διαφορετικών τύπων κομίστρου και μελλοντικά να επιτρέπει τη δημιουργία νέων προϊόντων, προσφορών κ.λπ.
Το σύστημα ηλεκτρονικού κομίστρου υποστηρίζει δύο κατηγορίες προϊόντων:
Προϊόντα χρονικής διάρκειας, όπως είναι π.χ. το εισιτήριο €1,40 με διάρκεια 90 λεπτά της ώρας, η παλαιού τύπου μηνιαία κάρτα με ονομασία προϊόν 30 ημερών, η ετήσια κάρτα με διάρκεια ισχύος 365 ημέρες κ.λπ
Αποθηκευμένη αξία (ευρώ), την οποία χρησιμοποιούμε ως ηλεκτρονικό πορτοφόλι από το οποίο αφαιρείται η αξία μιας διαδρομής (π.χ. απλή διαδρομή αξίας €1,40 ή €0,90 ή μιας απλής διαδρομής αεροδρομίου με λεωφορείο ή μετρό).

Τι να προτιμήσω ATH.ENA Card ή πολλαπλό εισιτήριο;

Η βασική διαφορά στη χρήση του πολλαπλού εισιτηρίου και της ATH.ENA Card έγκειται στο ότι :
το πολλαπλό εισιτήριο μπορεί να φορτιστεί μόνο με προϊόντα μικρής χρονικής διάρκειας (π.χ. εισιτήρια 90 λεπτών-μιας διαδρομής, ημερήσιο, 5ήμερο, τουριστικό κ.α.) και έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής.
ενώ
η ATH.ENA Card μπορεί να φορτιστεί ταυτόχρονα
και με προϊόντα χρονικής διάρκειας, κυρίως μεγάλης διάρκειας (π.χ 30, 90, 180 ή 365 ημερών), ή μικρής (π.χ. εισιτήριο αεροδρομίου κ.α.)
και με χρήματα, ώστε να λειτουργεί και ως ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

Είμαι δικαιούχος μειωμένου κομίστρου, ποιος τύπος ηλεκτρονικού κομίστρου είναι κατάλληλος για μένα;

Τα άτομα που δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη ATH.ENA Card, ώστε να μπορέσουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος που έχουν. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προσκομίσουν στα Σημεία Έκδοσης Προσωποποιημένης ATH.ENA Card τα απαραίτητα παραστατικά, όπως γίνεται με το χάρτινο εισιτήριο και κάρτες

Η ATH.ENA Card, που θα εκδοθεί στο όνομά σας, θα επιτρέπει την μετακίνησή σας με μειωμένο κόμιστρο καθ’ όλη την χρονική περίοδο που διαρκεί το δικαίωμά σας στο μειωμένο κόμιστρο.

Είμαι δικαιούχος δωρεάν μετακίνησης, τι πρέπει να κάνω;

Οι δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης θα πρέπει να εκδώσουν προσωποποιημένη ATH.ENA Card προσκομίζοντας στα Σημεία Έκδοσης Προσωποποιημένης ATH.ENA Card τα απαραίτητα παραστατικά, όπως γίνεται με το χάρτινο εισιτήριο και κάρτες.

Η ATH.ENA Card που θα εκδοθεί στο όνομά σας, θα επιτρέπει την δωρεάν μετακίνησή σας καθ’ όλη την χρονική περίοδο που διαρκεί το δικαίωμά σας στην δωρεάν μετακίνηση.

Τι πρέπει να κάνω όταν λήξει η χρονική ισχύς του εισιτηρίου μου και δεν ολοκλήρωσα την διαδρομή μου;

Αυτό το ερώτημα είναι σημαντικό. Αν ταξιδεύετε με τις γραμμές 1, 2 και 3 ο οπτικός αναγνώστης στην πύλη εξόδου θα αναγνωρίσει ότι το εισιτήριο έχει λήξει και δεν θα ανοίξει για να εξέλθετε. Θα πρέπει να πατήσετε το κομβίο κλήσης του Υπεύθυνου Σταθμού.

Αν ταξιδεύετε με λεωφορείο, τρόλλεϋ ή τραμ, η λήξη του εισιτηρίου σας θα γίνει αντιληπτή στην περίπτωση ελέγχου, οπότε θα σας επιβληθεί πρόστιμο.

Επομένως, η επιλογή μεταξύ ATH.ENA Card προσωποποιημένης και ανώνυμης και πολλαπλού εισιτηρίου είναι θέμα των συνηθειών μετακίνησης που έχετε και ποια προϊόντα κομίστρου είναι πιο κατάλληλα για τις μετακινήσεις σας.

Αν είστε καθημερινός / τακτικός χρήστης ή δικαιούχος μειωμένου, τότε η προσωποποιημένη κάρτα είναι η σωστή επιλογή για εσάς. Αν είστε συχνός ή περιστασιακός χρήστης, διαλέξτε ανάμεσα στην προσωποποιημένη και την ανώνυμη. Αν πάλι είστε επισκέπτης στην Αθήνα ή σπάνια μετακινείστε με αστική συγκοινωνία προτιμήστε το πολλαπλό εισιτήριο.Διαφέρει η επικύρωση ηλεκτρονικού και χάρτινου κομίστρου;

Ναι, διαφέρει σημαντικά. Επειδή διαφέρει η τεχνολογία της επικύρωσης, διαφέρει και η εξωτερική εμφάνιση των επικυρωτικών μηχανημάτων.

Τα επικυρωτικά των χάρτινων εισιτηρίων είναι ίδια σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα. Όταν επικυρώνουμε χάρτινο εισιτήριο, το εισάγουμε στη σχισμή του επικυρωτικού μηχανήματος, οπότε εκτυπώνεται επ΄αυτού η ημερομηνία και η ώρα επικύρωσης και ξεκινά η περίοδος ισχύος του

Αντίθετα, τα επικυρωτικά του ηλεκτρονικού κομίστρου (πολλαπλό εισιτήριο, ATH.ENA Card) διαφέρουν ανάλογα με τα συγκοινωνιακά μέσα.

Στα λεωφορεία, τα τρόλλεϋ και το τραμ είναι μπλε χρώματος με οθόνη και οπτικό αναγνώστη, του οποίου η θέση σηματοδοτείται με 4 καμπύλες γραμμές.

Στο μετρό ο μηχανισμός επικύρωσης βρίσκεται στις πύλες εισόδου-εξόδου των σταθμών και η επικύρωση του ηλεκτρονικού κομίστρου στον οπτικό αναγνώστη, δίνει εντολή στην πύλη να ανοίξει.

ΑΝΕΠΑΦΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

Η επικύρωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου γίνεται ΑΝΕΠΑΦΑ, απλώς περνώντας το σε απόσταση λίγων εκατοστών από τον οπτικό αναγνώστη του έξυπνου επικυρωτικού μηχανήματος, οπότε καταγράφεται σε αυτό η ώρα της πρώτης επικύρωσης, όπως και των υπολοίπων μέχρι την λήξη ισχύος του.

Επιπλέον, όταν επικυρώνουμε, στην οθόνη του επικυρωτικού εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι την λήξη ισχύος του ηλεκτρονικού κομίστρου. Επομένως, το μηχάνημα δεν επικυρώνει μόνο, αλλά και πληροφορεί.

Πόσες φορές πρέπει να επικυρώσω το ηλεκτρονικό μου εισιτήριο;

Εναι γνωστό ότι η επικύρωση του χάρτινου εισιτηρίου γίνεται ΜΙΑ φορά, στο πρώτο μέσο που θα επιβιβαστούμε και το εισιτήριο βρίσκεται σε ισχύ μέχρι το τέλος της χρονικής περιόδου που αναγράφεται σε αυτό.

Όσον αφορά δε, τις κάρτες με τα χάρτινα μηνιαία κουπόνια, αυτές δεν χρειάζονται επικύρωση, απλώς επιδεικνύονται όταν ζητηθεί κατά τον έλεγχο κομίστρου.

Ομοίως, και στο νέο σύστημα, η έναρξη ισχύος του ηλεκτρονικού κομίστρου γίνεται με την επικύρωση στο πρώτο μέσο που θα επιβιβαστούμε.

Αντίθετα, το ηλεκτρονικό κόμιστρο πρέπει, καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος του, να το επικυρώνουμε ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ που επιβιβαζόμαστε σε όχημα (λεωφορείο, τραμ, τρόλλεϋ) και ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ που περνούμε τις πύλες του μετρό, εισερχόμενοι και εξερχόμενοι.

Αντίθετα, στο νέο σύστημα, η έναρξη ισχύος του ηλεκτρονικού κομίστρου ξεκινά με την επικύρωση στο πρώτο μέσο που θα επιβιβαστούμε αλλά πρέπει, καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος του, να το επικυρώνουμε ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ που επιβιβαζόμαστε σε όχημα (λεωφορείο, τραμ, τρόλλεϋ) και ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ που περνούμε τις πύλες του μετρό, εισερχόμενοι και εξερχόμενοι.)

– – – – –

4/2017 απόφαση (θετική γνωμοδότηση) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Με την υπ’ αριθμόν 4/2017 απόφαση (θετική γνωμοδότηση) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μεταξύ των άλλων καθορίστηκε η διαδικασία της έκδοσης προσωποποιημένης κάρτας

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση αυτή,

Για την έκδοση προσωποποιημένης κάρτας από Τερματικό Έκδοσης Καρτών (ΤΕΚ) απαιτείται η προσκόμιση επίσημου εγγράφου που να προσδιορίζει τον αριθμό ΑΜΚΑ του επιβάτη, καθώς και της αστυνομικής του ταυτότητας. Εναλλακτικά, για αλλοδαπούς, απαιτείται η προσκόμιση έγκυρου διαβατηρίου. Εφόσον ο επιβάτης ανήκει σε ειδική κατηγορία, οφείλει να προσκομίσει και έγγραφο απόδειξης του δικαιώματός του. Ο εκδότης οφείλει να εισάγει στην εφαρμογή του ΤΕΚ τον ΑΜΚΑ, το όνομα, το επώνυμο καθώς και τον μήνα και έτος γέννησης και την ειδική κατηγορία κομίστρου εφόσον υπάρχει. Εν συνεχεία ο εκδότης προχωρά σε επιβεβαίωση της ταυτότητας του επιβάτη (μέσω της αστυνομικής ταυτότητας) ο οποίος και καλείται να εισάγειτον 4-ψήφιο κωδικό ασφαλείας.

Τέλος, ο εκδότης προχωρά σε λήψη φωτογραφίας του επιβάτη (μέσω της φωτογραφικής μηχανής που διαθέτει το ΤΕΚ ή μέσω σάρωσης προεκτυπωμένης φωτογραφίας) και έκδοση της προσωποποιημένης κάρτας. Κατά τη διαδικασία έκδοσης της κάρτας το σύστημα παράγει και αποθηκεύει στη βάση δεδομένων το «ψηφιακό αποτύπωμα» (hashed value) που προκύπτει από τον συνδυασμό ΑΜΚΑ (ή αριθμού διαβατηρίου) και 4-ψήφιου κωδικού, καθώς και τον μήνα και έτος γέννησης αλλά και την ειδική κατηγορία του κομίστρου. Ο μήνας και έτος γέννησης αλλά και η ειδική κατηγορία του κομίστρου αποθηκεύονται επίσης στη μνήμη της έξυπνηςκάρτας. Τα λοιπά στοιχεία (όνομα, επώνυμο και φωτογραφία) εκτυπώνονται στην επιφάνεια της κάρτας και δεν αποθηκεύονται πουθενά ούτε στο ΤΕΚ ούτε και στο κεντρικό σύστημα του ΑΣΣΚ.

Η διαδικασία έκδοσης μέσω Ίντερνετ(https://athenacard.gr)

Η διαδικασία έκδοσης κάρτας με χρήση της Web εφαρμογής διαφοροποιείται μόνο ως προς τη μέθοδο εισαγωγής των στοιχείων στην εφαρμογή του ΤΕΚ: Συγκεκριμένα, ο επιβάτης εισάγει στο σχετικό ιστότοπο του ΟΑΣΑ (https://athenacard.gr) τον ΑΜΚΑ, το όνομα και το επώνυμό του. Εν συνεχεία, η εφαρμογή ζητά από τον επιβάτη να εισάγει τον 4-ψήφιο κωδικό ασφαλείας και παράγει έναν εκτυπώσιμο κωδικό άμεσης απόκρισης (Quick Response QR Code). Ο επιβάτης προσκομίζει το εκτυπωμένο QR Code στο ΤΕΚ προκειμένου να μεταφερθούν τα στοιχεία στην εφαρμογή μέσω σάρωσης. Η διασταύρωση των στοιχείων με χρήση της αστυνομικής ταυτότητας καθώς και η λήψη φωτογραφίας ακολουθούν την ίδια λογική. Αν πρόκειται περί ειδικής κατηγορίας, ο χρήστης προσθέτει αυτό το δεδομένο σε ειδική θέση στην οθόνη του υπολογιστή του ώστε όταν προσέλθει στο ΤΕΚ με τον κωδικό QR και προ της έκδοσης της κάρτας να καταχωριστεί στο ειδικό αρχείο ο ΑΜΚΑ και η λήξη του δικαιώματος.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της υπ’ αριθμόν 4/2017 απόφασης (θετική γνωμοδότηση) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τις λεπτομέρειες για όλες τις διαδικασίες του ηλεκτρονικού εισιτηρίου