Φροντιστές ατόμων με Αλτσχάιμερ (άνοια)

Φροντιστές ατόμων με Αλτσχάιμερ (άνοια)

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας και αποτελεί μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομοτεχνικό πρόβλημα για τις ανεπτυγμένες κοινωνίες με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσηςΟ όρος «άνοια» αφορά στην έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, καταρχήν της μνήμης και ακολούθως του λόγου, της κρίσης και συνολικά της προσωπικότητας.

Η νόσος περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1906 από τον Γερμανό ψυχίατρο και νευροπαθολόγο Αλόις Αλτσχάιμερ (1864-1915)

Η 21 Σεπτεμβρίου, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τη ομώνυμη νόσο, αλλά και την αφύπνιση και ενεργοποίηση της Πολιτείας

Βοήθεια για τους περιθάλποντες ατόμων με άνοια

Δημοσιεύθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 1994 με τίτλο Βοήθεια για τους περιθάλποντες ατόμων με άνοια – Help for caregivers © Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 1994

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξουσιοδότησε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών να μεταφράσει και να εκδώσει στην ελληνική γλώσσα το παρόν εγχειρίδιο. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ποιότητα και την πιστότητα της έκδοσης στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που εμφανιστούν διαφορές μεταξύ του αγγλικού και του ελληνικού κειμένου, αυθεντικό θα θεωρηθεί το πρωτότυπο αγγλικό.Βοήθεια για τους περιθάλποντες ατόμων με άνοια
© Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών 2015

Αυτό το εγχειρίδιο πληροφορεί τις οικογένειες και το ευρύ κοινό σχετικά με την άνοια με έναν απλό τρόπο.

Παρουσιάζονται, επίσης, χρήσιμες και συγκεκριμένες πληροφορίες για το πώς να αντιμετωπιστεί η ασθένεια και για το πώς να δημιουργηθούν δραστηριότητες αυτοβοήθειας και αμοιβαίας στήριξης για τις οικογένειες που πλήττονται από την άνοια.

Για το τελικό αποτέλεσμα που έχετε στα χέρια σας συνεργάστηκαν τα μέλη της Παγκόσμιας Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ (ADI).

Κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer