Υπεύθυνες δηλώσεις για προστασία κύριας κατοικίας από πλειστηριασμό

pleisthriasmos_akinitouΕλληνική Ένωση Τραπεζών
Δελτίο Τύπου

20 Ιανουαρίου 2014

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μετά από αίτημα των τραπεζών-μελών της, ενημερώνει ότι οι τράπεζες θα παραλαμβάνουν υπεύθυνες δηλώσεις του άθρου 2, παρ. 2α του ν.4224/2013 για την προστασία της κύριας κατοικίας από πλειστηριασμό, μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014.

Σχετικά:  Πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας οφειλέτη. Οι νέες ρυθμίσεις