Υπουργείο Εξωτερικών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ευάγγελος Βενιζέλος
2103681810 
2103681812
2103681820
2103681433
Επίσημη ιστοσελίδα
 
— 
Ταχυδρομική δ/νση:
Β. Σοφίας 5, Αθήνα,
TK 10671. 
 
— 
grypex@mfa.gr
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Δημήτριος Κούρκουλας 
2103684247
2103684527
2103684502
 2103684052
Βασ. Σοφίας 1, 106 71 Αθήνα
 
[email protected]
Κυριάκος Γεροντόπουλος
2103684550
2103684393
 2103684278
Βασ. Σοφίας 1, 106 71 Αθήνα
 
dgyfypex.geronmfa.gr