Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 108/2014 – ΦΕΚ A 175 – 28.08.2014
Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης