ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ

Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθ. 34 του ν. 4115/2013 και την παρ. 10 του άρθρ. 39 του ν. 4186/2013 με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα ΤΕΙ και την ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες